En mund blev tavs, en stol blev tom

Lorenz Asmussen satte sit præg. Foto: Jørgen Ibenfeldt

Mindeord af Kaj G. Nielsen Genforenings- og
Grænsemusæet

Den 23. september 1993 blev Lorenz Asmussen ”indrulleret” i den kommunale arbejdsgruppe, som blev nedsat af daværende Christiansfeld Kommune efter et borgerforslag om etablering af et Genforenings- og Grænsemuseum.

To år senere, i 1995, skulle det stå klart til royal indvielse i anledning af 75 året for Genforeningen i 1920.

Det blev et markant aftryk, som Lorenz sammen med den øvrige bestyrelse fik sat på især den lokale genforeningshistorie, indtil han i 2007 bad om om at udtræde af bestyrelsen.

I bestyrelsesarbejdet var Lorenz utrolig flittig og pligtopfyldende. Han fik hurtigt styr på etablering af museets kustodekorps af frivillige – og ikke mindre vigtigt havde han, som museets kasserer, styr på museets få finanser.

Lorenz´s force i bestyrelsen var hans strategiske evner, som gav kvalitet i f.eks. planlægningen af større begivenheder på museet. Han havde flair og tæft for, hvordan museets ekstraordinære arrangementer kunne skrues sammen. Både tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Og han var en sand mester og inspirator, når der skulle arrangeres kustodeudflugter og søges om fondsmidler til museets daglige drift og indretning, som et tilskud til museets dengang meget beskedne kommunale tilskud på blot 10.000 årlige kroner.
Motiverne på museets støttebeviser blev også igennem mange år udvalgt og beskrevet af Lorenz.

I det daglige fostrede Lorenz mange spændende og utra­ditionelle ideer, og der var aldrig langt fra idé til handling.

Når Lorenz blev bedt om at løse en opgave, tog han straks handsken op og løste med ægte militær præcision opgaven med en usædvanlig energi og akkuratesse. Og netop den indsats var i høj grad medvirkende til at give Genforenings- og Grænsemuseet indhold og kvalitet.
Lorenz var også efter sin bestyrelsesexit i 2007 en god ambassadør for museet. Altid med tanke for den gode ide bag museet.

Han virkede bl.a. som en slags ”freelancer” – hvor han f.eks. på Genforenings- og Grænsemuseets vegne skrev en artikel om Afstemningsplakaterne til Sønderjysk Almanak 2020 og leverede stof til Lokalhistorisk Arkivs årskalender om Genforeningen.

Ja selv på sine sidste år på Kongebrocenteret fremviste han med stolthed en lille udstilling med Genforenings- og Grænsemuseets støttebeviser fra 1995 med deres tilhørende historie.

Æret være Lorenz Asmussens minde.

Se også