Brandmænd kritiserer placering af ny brandstation

De påpeger, at med en placering ved Vejlevej kan de ikke opfylde kravet om at nå frem til brandstationen, så de kan rykke ud senest fem minutter efter alarmen

En en del af Falck-bygningen i Kolding som skal erstattes af en ny kommunal brandstation

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

KOLDING: De deltidsansatte brandmænd ansat ved det private redningskorps, Falck, i Kolding er ikke tilfredse med, at Koldings nye brandstation skal ligge ved Vejlevej i den nordlige bydel. De påpeger i en mail til avisen, at placeringen betyder, at de hermed ikke mere kan opfylde deres forpligtelser om, at møde på brandstationen senest fem minutter efter alarmen.

Samme besked har kommunen også modtaget mandag. Og det medførte, at en sag om køb af en grund til den nye brandstation mandag blev udskudt til efter, der er talt med brandmændene.
Som tidlige omtalt her i avisen skal der bygges helt ny kommunal brandstation i Kolding, fordi arealet ved havnen, hvor den nuværende ligger, skal bruges andre formål. I kommunens budget er der derfor afsat 45 millioner kroner til ny brandstation.
De nuværende bygningerne ved havnen, som huser den nuværende brandstation ejes af Falck, men grunden de ligger på ejes af kommunen. Og bygningerne kræves derfor fjernet seneste ved udgangen af 2025.
De 25 deltidsansatte brandmænd ved Falck påpeger endvidere på, at bygges brandstationen ved Vejlevej, så kan kun tre af dem fra deres bopæl nå frem til stationen inden for de lovkrævede krævede fem minutter, og det vil betyde, at 22 ikke kan beholdes deres job.
Brandmændene efterlyser også i mailen indflydelse i sagen, og peger, på at det alene er kommunen og TrekantBrand, der har bestemt, at den nye brandstation skal ligge ved Vejlevej, og at der ikke er set efter andre muligheder.
Falck har i øjeblikket en kontrakt med TrekantBrand (Kolding Kommune) om brandslukning primært i den gamle Kolding Kommune, før kommunesammenlægningen i 2007. En kontrakt som i øvrigt efter vore oplysninger også udløber ved udgangen af 2025.
Avisen her vil dog vide, at sagen om placeringen af den nye brandstation ved Vejlevej i Kolding allerede er så vidt, at der er aftalt et køb af grunden ved Vejlevej, og at kommunen er klar til at underskrive købspapirer.
Mere kan ikke oplyses i sagen, da det handler om køb og salg af jord, og det skal ifølge den kommunale styrelseslov foregå lukket.

Se også