Hotel Vamdrup får måske snart en støtteforening

Det gamle flotte hotel i Vamdrup bymidte får måske snart en støtteforening.
Helge Paulin

VAMDRUP: Bevarelse af det gamle flotte Hotel Vamdrup i sin nuværende skikkelse er så vigtigt for mange borgere i byen, at der nu tales om at eventuelt at oprette en støtteforening for at sikre bevarelsen.

En af initiativtagerne til oprettelsen af en støtteforening er Helge Paulin – tidligere mangeårig formand for Vamdrup Byforum. Han siger blandt andet til Ugeavisen Vamdrup, at en sådan forening tænkes både at kunne medvirke til understøtte fortsat hoteldrift og til at skaffe midler til vedligeholdelse af bygningen, samt at udbrede kendskabet til hotellet hos arrangører af fx koncerter, foredrag, højskoleophold, guider og rejsebureauer.
Også blandt lokale borgere sporer Helge Paulin, at der også lokalt er interesse for at gøre brug af Hotel Vamdrups charmerende faciliteter. Nogle betegner endda hotellet som Vamdrups DNA.
Helge Paulin peger endvidere på, at der er steder i Danmark i samme situation, hvor der med succes er dannet grupper af lokale borgere, som har skaffet midler på forskellig måde, for eksempel fra staten, kommuner og private fonde for på denne måde at bevare vigtige kulturarv, som han mener der gamle hotel er for Vamdrup.
Helge Paulin oplyser, at der snart vil blive indbudt til et møde, hvor deltagerne kan drøfte synspunkter vedrørende måske etablering af en støtteforening med navnet ”Hotel Vamdrups Venner”.
Som tidligere omtalt slår Janni Wasniowski snart dørene op som ny forpagter af driften på det ellers lukningstruede 159 år gamle hotel, mens bygningen fortsat ejes af restauratør Jan Færch i Esbjerg. / seb

Se også