Tidligere formand ”smidt på porten”

Helge Paulin blev hverken valgt til bestyrelsen eller suppleant, da Vamdrup Byforum holdt årsmøde

Her gavlen på brandstationen i Vamdrup, som skal pyntes med et maleri. Men med hvilket er endnu ikke bestemt.

VAMDRUP: Den tidligere formand – og medinitiativtager til Vamdrup Byforum, Helge Paulin, blev bogstaveligt ”smidt på porten”, da Vamdrup Byforum holdt årsmøde og valg til bestyrelsen. Han blev hverken genvalgt til bestyrelsen – og heller ikke bare som suppleant. Han er nu helt ude – der!

Men at det ville ske, lå også ligesom i kortene. For før årsmødet var der nemlig sendt rygter ud i byen om, at Helge Paulin efter sit fald som formand ved forrige årsmøde, har modarbejdet bestyrelsen. Det skulle blandt andet være sket ved at tilbageholde vigtige oplysninger og dokumenter til stor irritation for den siddende bestyrelse.
Der var også mødt usædvanligt mange af byens borgere frem til årsmødet denne gang. Det blev holdt i Arena Syd med borgmester Knud Erik Langhoff som gæstetaler. Omkring 75 – 80 mennesker var der bænket, da mødet startede.

Paulin er tavs
Avisen har prøvet at få en kommentar fra den nu detroniserede – i hvert i Vamdrup Byforum – Helge Paulin. Men forgæves. Han har ikke efter opfordring ikke ringet tilbage inden deadline for denne udgave.

Debat om maleri
og forsinket sti

På årsmødet i byforum der mange ting på tapetet. I fokus var blandt andet et gavlmaleri på en gavl på brandstationen, separeringen af byens gamle kloakanlæg og en nu stærk forsinkelse af anlæggelse af en sti langs med Kongeåen.
I foråret fik foreningen 370.000 kroner af kommunen til forskellige projekter fra den såkaldte centerbypulje. Heraf har foreningen afsat 200.000 kroner til udsmykning af gavlen på brandstationen. Men det er en disposition, der har skabt debat på Facebook, hvor flere mener, at pengene kunne bruges bedre på noget andet.
På mødet blev der foreslået fx at lade lokale skoleelever male gavlen. Men det blev afvist af formanden, Katja Hartvig. Hun henviste til, det skal være et professionelt kunstværk, der skal pryde denne væg i bymidten. Men hvilken type kunstner, der skal tilknyttes projektet, er dog endnu ikke besluttet.

Formanden genvalgt
På årsmødet blev nuværende formand for bestyrelsen, Katja Hartvig, blev genvalgt til bestyrelsen. Det samme for Peter Skousen, Ib Lage Sørensen og Christina Veje Damgaard valgt for to år, mens Peter Kristiansen blev valgt for et år. Desuden blev Gitte Kildbane suppleant. Pernille R. Bagger, Søren Pedersen og Anne Mette Henriksen var ikke på valg og fortsætter dermed i bestyrelsen. / seb

Se også