Ikke flertal for flere penge til landsbyerne

Molle er skuffet over andre byrådsmedlemmer.

På udvalgsmødet i Natur-, Klima- og Miljøudvalget, 10. maj, behandlede vi forslag til de kommende forhandlinger om budget.

I valgkampen og i tidligere byrådsperioder har et af mine fokusområder været landsbyerne. I valgkampen lovede jeg at ville arbejde for disse i de næste fire år og kæmpe for at styrke tilskuddet til kommunens pulje til udvikling af landsbyerne.

Grunden til dette ligger i den fantastiske ånd, det frivillige arbejde, der udføres i vore landsbyer og ikke mindst de fantastiske resultater, der skabes og styrkes i fællesskaberne.
Mit forslag om at styrke arbejdet i landsbyerne med 500.000 kr. som et punkt, der skulle fremsendes fra et samlet udvalg til budgetforhandlingerne, skabte meget overraskende modstand i udvalget. Jeg vil sige, at forslaget blev langt fra modtaget på den måde, arbejdet med budgetforslag normalt bliver modtaget af medlemmerne i udvalgene. Så jeg måtte forlange afstemning om forslaget.

Nu ved jeg, at mange af udvalgets medlemmer tidligere har udtalt sig positivt om lokaldemokrati, og på det første møde i udvalget lige efter det nye byråd trådte sammen gav jeg udtryk for min holdning om dette værdifulde arbejde, og ikke én i udvalget var uenige.
Men mit forslag den 10. maj var der nul opbakning til, så det er op ad bakke. Men ét er åbenbart, hvad der bliver sagt og lovet i en valgkamp, og så det, der arbejdes med, når først man bliver valgt.

Jeg arbejder for det, jeg har sagt i valgkampen, og det er meget vigtigt for mig. Så Dansk Folkeparti fremsætter budgetforslaget igen til budgetforhandlingerne.

Molle Lykke Nielsen
Byrådsmedlem for
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11, 6094 Hejls

Se også