Klokkerne i Over Lerte ringer på torsdag

Hvis man ikke kom i kirke i pinsen, kan man nå det på torsdag, hvor der traditionen tro holdes en pinsegudstjeneste på klokkemuseet i Over Lerte.

OVER LERTE: I Over Lerte ligger der en lille kirkebygning med navnet Over Lerte Kapel eller Farris Bedehus. Den har gennem årene oplevet meget.

Den blev bygget i 1892. Årsagen var, at Sommersted fik en præst, N.K. Nielsen, der var så god til at fortælle, holde foredrag og møder, at de private hjem og den lokale skole i den nordre ende af sognet ikke kunne rumme de mange deltagere.

Under 1. verdenskrig blev bygningen beslaglagt af den tyske hær og brugt til telegrafstation. Da krigen sluttede, blev bygningen brugt som kornlager indtil Genforeningen i 1920. Derefter blev den sat i stand. Man fik et orgel fra præsteseminariet i Haderslev, og så begyndte man at holde bedemøder.

Fra 1927 kunne der holdes gudstjenester, og i 1932 blev kapellet indviet til kirke. Som sådan virkede den indtil 1997.

Dansk Klokkemuseum overtog bygningen, og i efteråret 1998 blev den genåbnet som både museum og kirke.

Det er i disse fine rammer, der torsdag den 1. juni holdes en forsinket pinsegudstjeneste. Prædikant er Peter Ole Finnemann Viuff fra Askov. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i Klokkemuseets fine møde-, værksteds- og støberibygning.

/eng

 

Se også