Utilfredse med kæmpemøller lokkes nu med billigere el

Stort flertal i byrådet blæste massive protester et langt stykke i sagen om kæmpe vindmøller.

Af Svend Erik Brodersen
journalist (DJ)

STEPPING/FARRIS: Tilsyneladende vil byrådet i Kolding og udvikleren af en stor, omstridt energipark med fire kæmpe vindmøller nu forsøge at lokke til bedre forståelse hos modstandere af projektet med tilbud om billigere el.

Det er i hvertfald det, der kan læses ud af en beslutning i byrådet, hvor et stort flertal gav grønt lys for etableringen af parken, som omfatter solceller og fire kæmpe vindmøller.
Den nye energipark skal etableres i et landbrugsområde ved Højrup mellem landsbyerne Stepping og Ødis Bramdrup.

Med beslutningen valgte flertallet åbenbart også at blæse på massive protes-ter mod projektet både fra private, foreninger og lokalråd et langt stykke.

I byrådet

At sagen i det hele taget kom frem til byrådet skyldtes udelukkende et krav fra Molle Lykke Nielsen (DF), efter at et flertal i udvalget Plan og Teknik havde besluttet, at der efter en nyvurdering af et oprindeligt forslag var grundlag for at sætte realitets forhandlinger i gang vedrørende det omstridte projekt.

Og det nye i sagen var åbenbart, at udvikleren af det omstridte projekt hav-de fremsat forslag om – som det hedder – ”at give noget tilbage” til de grundejere og borgere, som føler de vil blive generet af vindmøllerne og lide tab. Og idéen gav pote.

Byrådet godkendte nemlig flertalsindstillingen fra Plan og Teknik efter afstemning. Her stemte 19 medlemmer for, mens seks stemte imod. Sidstnævnte var Molle Lykke Nielsen (DF), Søren Rasmussen (DF), Freddy Christensen (Kons.), Tobias Jørgensen (V), Yrsa Mastrup (V), og Eva Kjer Hansen (V).

Forhandlinger

De eventuelle lavere priser på el skal gå til de nærmeste naboer til parken og møllerne og til nabolandsbyerne, Stepping og Ødis Bramdrup, åbenbart med sigtet at sikre sig et godt naboskab fremover. Men hvad det hele i enkeltheder kommer til at handle om, skal der nu først forhandles om mellem kommunen og udvikleren bag projektet.

Der er ifølge referater fra møder i kommunen lagt op til, at kompensationer-nes størrelser skal fastsættes i forhold til, i hvilken grad møllerne forventes at komme til at genere i omgivelserne. Og her kommer afstanden til møllerne tilsyneladende til at spille en afgørende rolle.

Se også