Endnu et megastort solcelleanlæg er på vej til lokalområdet

Kommunen er netop præsenteret for planer om at ”sortlægge” et ikke mindre end 150 hektar stort landbrugsareal ved landsbyen Hjarup med solceller.

Oversigtskortet over det store landsbrugsområde ved Hjarup som måske snart lægges i “sort” med solceller. ( Ilustr.-) Kolding Kommune)

FÆLLES: Der er åbenbart nu ved at gå inflation i interessen for etabling nye solcelleanlæg her i lokalområdet. Ud over dem vi allerede kender efter omtaler her i avisen, er kommunen nu også præsenteret for endnu et stort anlæg.  Denne gang ved Fløjbjergevej nær landsbyen, Hjarup.

Projektet handler om at ”sortlægge” det meste af ikke mindre end 150 hektar landbrugsareal med solceller.  Arealet ligger cirka 600 meter syd for landsbyen Hjarup, og grænser ind til Fovslet Skov. Oplægget kommer fra et selskab der hedder Amplio Denmark ApS.
Ifølge sagen, som i øjeblikket behandles i udvalget Plan og Teknik, ser det ud til, at kommunen i første omgang agter at træde forsigtigt ved kun at tilkendegive over for udvikleren, at oplægget er modtaget, og det drøftes med henblik på eventuel senere realitetsbehandling.
Det forventes, at det nye store solenergianlæg kan producere ca. 110 MW. Det svarer til elforbruget for ca. 25.000 husstande. Ifølge planen placeres anlægget inden for seks byggefelter, som er ifølge oplægget disponeret under stor hensyntagen til naturen i området.

Lokker med penge
og rekreative tiltag

For måske at ”gøde” jorden godt for projektet, har der forud for fremsendelsen til kommunen været holdt lokale møder om projektet med repræsentanter fra lokalområdet.
Her lokkes er der åbenbart både lokket med kontanter og flere rekreative tiltag. I projektet disponeres der blandt andet med en stiforbindelse, som forbinder Hjarup direkte med et bestående stisystem i Fovslet Skov og videre mod syd til Ødis. Der agtes også at give plads til et stort madpakkehus, shelter og redskaber til fitness og leg.
Jævnfør lovgivningen er der dog ingen beboelsesejendomme omkring anlægget der er berettiget til kompensation, men da beboere ved Fløjbjergvej i de første år vil komme til at kunne se anlægget, planlægges der udbetalt en specifik kompensation i form af 3.500 kr. årligt i en 10-årig periode – eller som et engangsbeløb på 35.000 kroner – alt efter individuelle ønsker.
Og da projektet ligger lige på grænsen mellem Hjarup og Ødis, er der ligeledes lagt op kompensation i kontanter til Hjarup Landsbyforening og lokalforeningen, som repræsenterer Ødis-Bramdrup, Ødis og Fovslet med hver 50.000 kroner i tilskud årligt i 30 år – eller et engangsbeløb på 1.500.000 kroner. Også her afgør den enkelte forening, hvordan beløbet ønskes modtaget. Begge former udbetalingen starter dog først, når projektet tilsluttes det offentlige net.
Ud over det omtalte net ved Hjarup er der, som tidligere omtalt, også solcelleanlæg på vej ved Vamdrup, mellem Andst og Vamdrup, i Højrup ved Farris og i Nagbøl mellem Lunderskov og Vamdrup. / seb

 

Se også