Kommunen klar med spildevandsplan i Ødis

 

Illustrationen viser ,hvad tillægget til spildevandsplanen i Ødis omfatter. Selve ledningens forløb er markeret med gul farve. Boligområdet ses med fede streger øverst og regnvandsbassinets placering er markeret blå. ( Ill. Kolding Kommune)

ØDIS: Der skyder nu raskt nye boliger op midt i landsbyen Ødis ved Vamdrup. Derfor er Kolding Kommune nu på trapperne med kloakeringen i området. Området skal nemlig, som det hedder, separat kloakeres.

I denne forbindelse har kommunens udvalg Strategi og Økonomi netop vedtaget, at indstille et tillæg til landsbyens bestående spildevandsplan til endelig godkendelse i byrådet.
Tillægget omfatter  et separat anlæg, som skal lede overfladevandet, der kommer fra tage og veje og lignende fra det nye boligområde uden om det bestående spildevandsanlæg til den nærliggende Ødis Sø.
Anlægget kræver dog, at vandet forsinkes inden udløbet ud i søen ved regulering i et såkaldt regnvandsbassin, som skal etableres i selve boligområdet.
Forslaget til spildevandsplantillægget har netop været fremlagt i otte ugers offentlig høring. Der er i denne forbindelse kun modtaget et enkelt høringssvar, med ønsket om en mindre ændring af ledningstraceet. Det giver dog ikke anledning til en ny høring, da der er tale om en mindre sag, der ikke berører andre lodsejere
Kommunen har i øvrigt i sagen sikret sig retten til, hvis det skulle blive nødvendigt, at ekspropriere ved, som det hedder, på forhånd officielt at vedtage ”ekspropriations vilje”. /seb.

 

Se også