Derfor kan det lugte fra kloaken i Christiansfeld

Danske Kloakmestre har sendt et indlæg om de lugtgener, som nogle borgere har klaget over efter separering af kloakvand og spildevand.

Flemming Geipel er formand for Danske Kloakmestre.

Separatkloakering betyder i praksis, at regnvand og spildevand skal ledes bort i separate kloakrør.

Umiddelbart kan det lyde som en enkel sag, men Danske Kloakmestre, der er Danmarks største brancheforening for autoriserede kloakmestre, gør opmærksom på, at der kan være forskellige udfordringer.

Flemming Geipel, der er formand for Dansk Kloakmestre, har en række lokale og generelle betragtninger omkring kloakseparering:

 • Det er i forvejen forbundet med en vis omkostning, når man bliver pålagt kloakseparering fra kommunens side. Derfor opfordrer vi til, at man ser sig godt for. En forkert løsning kan blive meget kostbare på den lidt længere bane.
 • Når forsyningsselskabet etablerer nye rørføringer på offentligt areal, får grundejerne ført et ekstra stik/rør ind på grunden. I Christiansfeld betyder det helt specifikt, at det eksisterende kloakrør fremover bliver brugt til spildevand. Det nye rør, som føres ind på grunden, er til regnvand og overfladevand, der ledes ud i Taps Å.
 • Som grundejer kan det være fristende blot at koble regnvandet fra eksisterende rør til det nye rør. Det vil ofte være den billigste løsning her og nu.

Få tjekket kloakkens tilstand

 • Det er de færreste, der kender kloaksystemets tilstand. Måske har det mange år på bagen, og er det overhovedet dimensioneret og konstrueret til udelukkende at håndtere spildevand. Er der fald nok? Er der tale om gamle, slidte betonrør? Er rørene ubeskadigede og tætte?
 • Erfaringsmæssigt betyder mindre vandgennemstrømning, at der nemmere kommer tilstopninger, især i gamle rørføringer. Der er ikke noget regnvand til at skylle rørene rene, og et generelt lavere vandforbrug i husstandene, takket være bl.a. lavt skyl toiletter og vandsparehaner/brusere, forstærker dette.
 • Danske Kloakmestre anbefaler, at man forud for separatkloakering får tjekket kloakkens tilstand med en TV-inspektion.
  Tag kontakt til en autoriseret kloakmester og indhent gerne to tilbud.
  Kloakmestre, der er medlem af en brancheforening, er altid opdateret med den nyeste viden.
  Man bør også gardere sig ved at vælge en kloakmester, der er tilknyttet en garantiordning, som sikrer grundejeren mod økonomiske tab forårsaget af mangelfuldt eller dårligt arbejde, manglende færdigmelding til myndigheder m.v., slutter Flemming Geipel, der er formand for Danske Kloakmestre.
Se også