Kommunen vil nu lukke Taps Børnehave

Taps Børnehave skal lukke ved udgangen af dette år, hvis det står til embedsmændene og flertallet af politikere i Kolding Kommune.

Hans Holmer, SF, går ligesom flertallet ind for en lukning af Taps Børnehave.

Det fremgår af det sparekatalog, som embedsmændene præsenterede for politikerne på børne- og uddannelsesudvalgets møde i mandags.

Her var alle byrådets partier repræsenteret, og her stemte alle for – dog med undtagelse af Dansk Folkeparti.

– Jeg synes, det er en skam at lukke en lille, men god børnehave, siger Søren Rasmussen (DF).

– Der går børn i den børnehave, som ikke ville kunne fungere i en stor institution.

Forældrene har specielt valgt denne børnehave, fordi den er lille, siger han til Christiansfeld Avis.

Sparer 400.000 kr.

I spareplanen er der lagt op til besparelser for mange millioner kroner de kommende år. Og en af besparelserne er altså, at kommunens mindste daginstitution, Taps Børnehave, skal lukkes.

Der er plads til 40 børn i Taps Børnehave, som ligger på Ødisvej 18, men reelt går der kun 20 børn der. Desuden koster det mere at drive en mindre institution, fordi man holder åbent hele åbningstiden og har personale i ferie- og sygdomsperioder.

Der kan spares 400.000 kr. i 2024 og 745.000 kroner pr. år i årene derefter ved en lukning, har embedsmændene beregnet. De vurderer, at der er plads til børnene i andre nærliggende institutioner.

Betydning for byen

Også det lokale byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen (DF) vil gå imod en lukning:

– For Taps vil en lukning betyde, at byen mister sin eneste institution. Det er også ærgerligt, at man vil lukke en lokal institution, når der netop i Christiansfeld området sker en tilflytning med børnefamilier i disse år, pointerer Molle Lykke Nielsen (DF).

– Men er det ikke for dyrt med en lille institution?

– Det kan man sige, men jeg tror ikke på, at man sparer så meget. For hvis de børn, der går der, ikke kommer til at fungere andre steder, vil det betyde langt større udgifter til specialinstitutioner og specialskoler. Det ser vi så tit, siger Molle Lykke Nielsen.

Plads i Vonsild

Men formanden for børne- og skoleudvalget, Hans Holmer, SF, mener ikke, der er grund til bekymring.

– Alle vores institutioner er indrettet med små stuer, og vi har dygtigt personale alle steder i kommunen, siger Hans Holmer.

Han nævner, at grunden til besparelserne er, at der ikke længere er så stort et behov for institutionspladser.

– Vi ser fx, at en af bygherrerne i Vonsild-området har besluttet alligevel ikke at bygge. Det vil sige, at der bliver et mindre behov.

Vi er i gang med at bygge en ny instution i Vonsild-området, og her har vi givet en ekstra bevilling, så der kan bygges en ekstra stue til. Så der bliver pladser nok, lover Holmer.

– Men forældre fra Taps skal så køre deres børn til en institution i Vonsild?

– Ja, eller Christiansfeld eller Ødis, hvor det nu passer bedst for dem.

– Er det afgjort, at Taps børnehave lukker?

– Ikke formelt, for det skal jo behandles ved budgetforhandlingerne. Vi er forpligtet til at se overordnet på udgifterne, selv om vi også godt forstår dem i Taps, forklarer Holmer.

Se også