Sydjyder ønsker mere privatisering end andre

Grafen viser andelen af danskere, der mener, at deres kommune bør markedsprøve flere opgaver end tilfældet er i dag.

 

 

 

 

Langt flere borgere i Sydjylland end i befolkningen som helhed ønsker kommunernes opgaver lagt ud til private udbydere.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som Dansk Erhverv har foretaget.
Hele 52 pct. af den sydjyske befolkning ønsker, at deres kommuner skal udbyde flere opgaver i licitation, så private kan byde på dem.

På landsplan er det i gennemsnit 37 pct., der ønsker mere privatisering.
Kun 8 pct. svarer, at de ønsker, at færre opgaver skal markedsprøves – dvs. at private virksomheder får mulighed for at give tilbud på dem.

Det kan være opgaver som renovation, bygge- og anlægsarbejde og levering af tjenesteydelser f.eks. IT-systemer.

Sydjylland – med mere
Når undersøgelsen taler om ”Sydjylland”, må det formodes, at det betyder både det område, vi normalt kalder Sydjylland (Trekantområdet og Sydvestjylland) og Sønderjylland. For Sønderjylland optræder ellers ikke i undersøgelsen.

Mens det i Syd- og Sønderjylland er over halvdelen, der vil have mere privatisering, er det kun en tredjedel i resten af landet.

Dog er der lidt flere i København og på Fyn, der godt kunne ønske, at private fik lov at konkurrere om de kommunale opgaver.

Under 1/3 udbydes
For øjeblikket er det under en tredjedel af kommunernes opgaver, hvor der samarbejdes med den private sektor. Og det til trods for, at regeringen faktisk har givet udtryk for, at man ønsker mere samarbejde mellem private virksomheder og det offentlige.

Landets kommuner havde i 2021 opgaver for 255 mia. kr., der både kunne løses af det private og offentlige. Alligevel var det sidste år færre end hver tredje (27,5 pct.) af kommunernes konkurrenceegnede opgaver, der blev markedsprøvet på landsplan, viser tal fra Dansk Erhverv.

I Østjylland er det kun 1/4 af de opgaver, som kunne udbydes til private, der reelt udbydes. I Nordsjælland er det modsat ca. 1/3.

Til gavn for borgerne
”Sund konkurrence om kommunernes opgaver sikrer bedre kvalitet, fordi flere om buddet gør, at potentielle leverandører har incitament til at levere den bedste løsning til prisen,” mener Dansk Erhverv.

”Det er i høj grad til gavn for borgerne, der i sidste ende er modtagerne af opgaveløsningen. Tallene viser, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale for at konkurrenceudsætte flere af kommunernes opgaver. Og i Dansk Erhverv ser vi derfor meget gerne, at kommunerne retter deres opmærksomhed mod de gevinster, som øget konkurrence giver,” siger Morten Jung, der er markedschef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv omfatter 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger.
”Det her er en klar indikation på, at vi har en befolkning, der ikke er bange for at konkurrenceudsætte kommunale opgaver,” siger Morten Jung fra Dansk Erhverv. Han mener, at undersøgelsen viser, at den sædvanlige fortælling, om at danskerne er trætte af privatisering, ikke passer.

Se også