Penge til lokalt foreningsliv

Der er penge at søge for Kolding Kommunes foreninger, som vil opkvalificere trænere og ledere, og der er også penge i kassen til foreninger, som vil fremme opmærksomheden i forhold til, hvad medlemmer og frivillige vil få ud af at være med lige præcis hos dem.

Foreningerne i Kolding Kommune har mange muligheder for at få flere penge i foreningskassen. Fritidsrådet uddeler og understøtter nemlig en række arrangementer og initiativer i kommunens foreninger.

Flere gange om året er det muligt at søge finansiering til at afvikle en dag, som forhåbentlig kan give flere medlemmer og frivillige i den enkelte forening. Fritidsrådet ønsker at understøtte foreningerne i deres markedsføring og gøre borgerne i lokalområderne bevidste om, hvad der er af tilbud, og hvad de kan gå til i lokalområdet.

Nemmere liv til foreningerne
Derudover findes Uddannelses- og Opstartspuljen. Her understøtter Fritidsrådet en opkvalificering af trænere og ledere gennem kurser. Det er også fra denne pulje, at Fritidsrådet uddeler tilskud til at sætte nye initiativer i gang, der kan være med til at forny folkeoplysningsområdet, ligesom der kan søges tilskud til integration af handicappede i foreningslivet.

”I Fritidsrådet ønsker vi at gøre foreningernes liv nemmere. Derfor giver vi dem mulighed for at søge ekstra penge fra forskellige puljer, som kan give foreningen et positivt skud. Det kan være en større aktivitet, de gerne vil afholde for at få flere medlemmer og frivillige. Men det kan også være, at de gerne vil tilbyde sine trænere og ledere kurser, eller de ønsker at integrere handicappede bedre i foreningen. Det er alt sammen initiativer, vi kan være med til at hjælpe med,” siger Bo Sander, formand for Fritidsrådet i Kolding Kommune.

Se også