Sikker cykelvej og renovering af Vamdrups bymidte på vej

Freddy Christensen, Vamdrup,
er en glad mand.

VAMDRUP/KOLDING: Freddy Christensen fra Vamdrup er en glad mand. Det er nemlig gennem benhårdt arbejde lykkes for ham at få vigtige ting med i budget 2024, som netop er til behandling i Kolding Byråd.

Det handler om etablering af en tiltrængt cykelsti langs med den stærkt befærdede Hylkedalsvej, der forbinder Vamdrup med den sydlige del af Kolding og centrum.

Det betyder, at der nu snart kan cykles sikkert mellem Kolding og Vamdrup, som er de to største byer i kommunen:

– En cykelsti på strækningen fra Tankedalsvej på Rute 25 og frem til Hylkedalen betyder sikker cykelvej hele vejen mellem Kolding og Vamdrup, da der i forvejen er cykelstier mellem Vamdrup og Tankedals-krydset og igen via Hylkedalen og Seest til Kolding centrum, fortæller Freddy Christensen.

Penge til bymidten i Vamdrup
Og nu ser det også ud til, at en længe ventet og tiltrængt renovering og modernisering af bymidten i Vamdrup er inden for rækkevidde.

Freddy Christensen fortæller, at byrådet har afsat yderlige tre millioner kroner til projektet fra den kommunale bydelspulje.

Sammen med et statstilskud, øremærket til fornyelse af ”bymidter i mindre byer” på 9,3 millioner kroner, rådes der nu over så mange midler, at arbejdet i Vamdrup kan sættes i gang.
Valgløfter opfyldt

Freddy Christensen fortæller videre, at han er glad og tilfreds, netop fordi en cykelsti langs den stærkt befærdede Hylkedalsvej og renoveringen af bymidten i Vamdrup var mærkesager i hans valgkampagne forud for det seneste kommunalvalg.

De kommunale penge til de to projekter er kommet på banen i forhandlingerne om budgetter efter direkte ønsker fra ham.

Nu er der afsat millioner til byfornyelse i hele kommunen.
Se også