Byrådet har vedtaget budget for 2023 – se her, hvad det betyder

Knud Erik Langhoff.

Fem af byrådets seks partier har indgået en aftale for næste års budget. Dermed er 2. behandlingen den 26. september kun en formsag.

Det er en ny praksis i Kolding byråd, at debatten ikke foregår i byrådssalen, pressen og befolkningen mellem 1. og 2. behandling.

Her er der i stedet indgået en hemmelig aftale – uden publikum på. Det er nemlig kun de officielle byrådsmøder, som skal være åbne. Politikerne kan godt holde lukkede ”seminarer”, hvor de aftaler tingene med sig selv.

Efter at Konservative gik sammen med venstrefløjen om borgmesterposten og de øvrige konstitueringer, forsvandt oppositionen. Og efter valget er Venstre nu også gået i forlig med flertallet. Det efterlader kun de to politikere fra Dansk Folkeparti som opposition.
Så hvad enten man nu synes godt eller skidt om det, de har besluttet, så er fremgangsmåden ikke så åben og demokratisk som tidligere.

Hvad har de besluttet?

Hvad er det så, at flertallet er blevet enige om?
Rie Nielsen, som er kommunikationskonsulent for kommunen, har sammenfattet beslutningerne i en pressemeddelelse. I det følgende forklarer hun med udtalelser fra borgmesteren beslutningerne:

”Tirsdag aften (5.9.23) indgik borgmester Knud Erik Langhoff (K) en budgetaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Dermed står 23 af byrådets 25 medlemmer bag det kommende års budget. Kun Dansk Folkeparti med to mandater står uden for.

– Jeg er meget tilfreds med resultatet og forhandlingerne. De partier, der er med i forliget, har udvist stor ansvarlighed.

Især glæder det mig, at den stramme økonomiske styring, som et stort flertal i byrådet står bag, gør det muligt at reducere vores langsigtede gæld med 10 mio. kroner om året. Det er også værd at bemærke, at vi formår at klare udgifterne til lønstigninger i forbindelse med fjernelsen af Store Bededag. Og samtidig er der luft i økonomien til at foretage nødvendige investeringer i velfærden, pointerer borgmester Knud Erik Langhoff.

18 konkrete forslag til tværgående indsatser

Centralt i aftalen er, at forligspartierne har øjnene rettet mod den økonomiske robusthed. Og at man, som vedtaget i budgetstrategien tidligere på året, fremover vil finde det økonomiske råderum ved hjælp af såkaldt strukturelle prioriteringer. De handler kort fortalt om at gøre alt det, man kan, klogere på tværs af organisationen i stedet for at skaffe et råderum via de såkaldte omstillingsmål, der reducerer udvalgenes budgetter med den samme procentdel hele vejen rundt.

– Vi har taget en modig beslutning om, at vi vil gå efter strukturelle prioriteringer, når vi fremover skal finde økonomien til at udvikle velfærden. Og det er nødvendigt, at vi tænker anderledes og tager nye metoder i brug, for de lavthængende frugter på de enkelte udvalgs områder er for længst plukket. Så nu skal vi bl.a. til at se på, om vi kan lægge enheder sammen, og om vi kan udnytte de kommunale kvadratmeter på en klogere måde og på den måde spare penge, som kan omfordeles, forklarer Knud Erik Langhoff.

Sammen med budgetforliget har forligspartierne besluttet, at der skal arbejdes videre med 18 forslag til strukturelle prioriteringer.

De er formuleret i budgetnoter, som tilknyttes budgetaftalen som bilag. Det er meningen, at der skal iværksættes en analyse for hver note, som bl.a. skal regne besparelsespotentialet ud.

Nye tiltag hele vejen rundt

Derudover er det også centralt i aftalen, at parterne vil prioritere investeringer, der kan være med til at fastholde vækst, udvikling og sundhed, og at man ligeledes prioriterer bæredygtighed og grøn omstilling højt.

I budgetforliget er der afsat midler til konkrete tiltag på samtlige politikområder.

Et af de områder, der styrkes, er folkeskolen. Der tilføres 12 mio. kroner om året bl.a. til co-teaching, der skal være med til at sikre, at flere elever kan blive i klasserne, i stedet for at de tages ud til specialundervisning.

Der er også blevet plads til en lang række anlæg. Bl.a. til cykelstier og til fortsat forbedring af bymidterne i Kolding, Lunderskov og Vamdrup. Og Christiansfeld får omsider sin nye dråbebro. Dertil kommer bl.a. midler til Kolding Stadion og til et nyt plejehjem i Skovparken.

På seniorområdet ændres reglerne for rengøring i hjemmet, så det atter bliver hver anden uge i stedet for hver tredje uge, som ellers blev besluttet for nylig.

På socialområdet afsættes der midler til at imødekomme det store pres, der er på udgifterne til specialindsatser. Derudover er der også plads til konkrete tiltag. Bl.a. vil man etablere et opgangsbofællesskab for unge med handicap.

Budgettet skal andenbehandles på byrådsmødet tirsdag 26. september.”

Se også