Foreninger mister eneret til at hente lopper i containere

Fra 1. oktober vil kommunen selv samle brugbart genbrug centralt. Derved går kommunen glip af de frivilliges sortering og salg. Og de humanitære foreninger mister 1/4 af deres genbrugsvarer.

Fremover må de humanitære foreninger ikke hente ting i genbrugscontainerne lokalt. Kommunen vil selv bruge arbejdskraft på det.,

Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Fællesforeningen Lopper i Kolding om tømning af genbrugscontainere ophører 30. september.

Det sker, efter at kommunen sidste år besluttede at lave en ny ordning, hvor de humanitære genbrugsbutikker ikke længere kan hente genbrug på de enkelte pladser i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld, samt på Gejlhavegaard og Bronzevej i Kolding.

Fra oktober vil Kolding Kommune samle alt brugbart genbrug på Bronzevej i Kolding, hvor det først skal sorteres i en stor hal – af kommunale medarbejdere.

Hans Jørgebn Knudsen har været formand for Fællesforeningen for Lopper i Kolding Kommune, som hver uge på skift har tømt loppe-containerne på kommunens genbrugspladser. Nu lukker foreningen.

Derefter vil alle virksomheder og foreninger i kommunen med et cvr-nummer kunne afhente det, de kan bruge gratis.

Herefter vil private få mulighed for at hente det, de kan bruge, i en anden hal.

Ny affaldsplan dikteret af EU

Beslutningen i kommunen blev truffet sidste år som en del af en ny affaldsplan. Det var den plan, der også betyder, at vi nu skal have flere affaldsspande til hver bolig. Og beslutningerne begrundes til dels med henvisning til EUs regler for affald.

Men det skuffer de humanitære genbrugsbutikker, som undrer sig over beslutningen. De forstår ikke, at kommunen ikke længere lader dem tage sig af den gratis sortering og afhentning af lopper.

Frivillige sorterede

Fællesforeningen for Lopper i Kolding Kommune blev oprettet i 2012, da Kolding Kommune indbød frivillig-foreninger til at forestå tømning af de nyoprettede loppecontainere på kommunens fem genbrugspladser.

Foreningerne skulle opfylde kommunens krav for humanitære formål samt drive genbrugsbutikker, loppemarkeder og lignende på frivillig basis.

Samarbejdsaftalen forpligtede Loppeforeningens 22 medlemmer til at tømme loppecontainerne hver uge hele året på pladserne på Bronzevej, Gejlhavegaard, Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld.

Antallet af foreninger er siden faldet, men samarbejdet i Fællesforeningen har fungeret lydefrit, siger H.J. Knudsen.

625 kg om dagen

– Der har kun været én opgave: At den enkelte forening tømte Loppecontaineren i de aftalte uger. Et tillidsforhold, der er blevet opfyldt 100%, og heldigvis skal tillid ikke hvidvaskkontrolleres, så bureaukratiet har været minimalt, bemærker Hans Jørgen Knudsen, som er formand for Fællesforeningen.

Og det er et stort arbejde, som de frivillige har udført, og som kommunen nu vil sætte sine egne folk til.

Foreningerne har i gennemsnit sorteret og solgt 625 kg genbrug hver dag i de 11 år, samarbejdet har eksisteret.

Over 2000 ton ”lopper” er blevet sorteret på pladserne. De fleste er kørt hjem til genbrugsbutikkernes lagre og gjort salgsklar til butikker og loppemarkeder.

– Én gang hvert år har bestyrelsen udarbejdet en tømningsplan for det kommende år. Strukturen i de enkelte foreninger er meget forskellig, men vi kan med en passende stolthed sige, at uger, hvor der af forskellige årsager ikke er tømt, kan tælles med én finger, siger Hans Jørgen Knudsen.

Gavnede det velgørende arbejde

– Ordningen har medvirket til kraftig forøgelse af genbrug i kommunen, sparet den for mange penge til sortering og kørsel, og samtidig har mange af kommunens foreninger og frivillige aktiviteter nydt godt af de indtægter, som loppeforeningens medlemmer har hentet hjem ved salg af det indsamlede, siger Hans Jørgen Knudsen.

Han er selv aktiv i Ys Mens klubbens loppemarked i Lunderskov, og han skønner, at loppemarkedet har fået ca. 1/4 af sine effekter fra at tømme kommunens containere på de forskellige pladser.

– Hvad så nu?

– Foreningerne fortsætter da med at modtage og afhente lopper lokalt direkte fra borgerne, og vi vil også deltage i kommunens nye ordning med afhentning af ”lopper” centralt på Bronzevej, siger han.

Fællesforeningens medlemmer vil gerne takke borgerne for samarbejdet og for de genbrugsting, der er blevet afleveret til fælles gavn.

Se også