Historisk foredrag i Hejls om retsopgøret

Først blev tilfangetagne modstandsfolk spærret inde i Frøslevlejren, som var den mildere danske Kz-lejr. Efter krigen blev de befriet, og danskere, der var gået i tysk tjeneste under 2. Verdenskrig, blev i stedet indespærret i Fårhuslejren, som den kom til at hedde.

Den 5. oktober er der foredrag i Hejls gamle skole om Frøslevlejren og Fårhuslejren ved lektor Jørn Buch, Haderslev.

Frøslevlejren blev i august 1944 oprettet på dansk initiativ for at undgå, at danske modstandsfolk blev sendt i tysk Kz-lejr. Denne lejr for danske frihedskæmpere blev straks efter Befrielsen i maj 1945 omdannet til lejr for landsforrædere og skiftede derfor snart navn til Fårhus-lejren.

Spændende foredrag ved lektor Jørn Buch, Haderslev.

Omkring 5.000 såkaldte landssvigere kom til at opholde sig i Fårhus, indtil den i 1949 blev lukket. Herefter blev den omdannet til en militærlejr, Padborglejren.

Senere blev lejren museum under Nationalmuseet, og den ledes i dag af arkæolog Erling Madsen, Christiansfeld.

Jørn Buch vil gøre rede for Fårhuslejrens oprettelse og virksomhed som interneringslejr og straffelejr.

Uretfærdigt overfor det tyske mindretal?

Den største gruppe internerede kom fra det tyske mindretal, som opfattede lejren som den største uretfærdighed, da mange af de dømte kom til at sidde i lejren på baggrund af love med tilbagevirkende kraft, som blev vedtaget af den danske Rigsdag i befrielsessommeren 1945.

Dermed var kimen lagt til den særlige ”Fårhusmentalitet”, som kom til at præge store dele af det tyske mindretal fra 1945 til i dag, mener Jørn Buch.

Foredraget vil også omhandle retsopgøret efter Anden Verdenskrig.

Sønderjysk ekspert

Jørn Buch er historiker og passioneret foredragsholder med speciale i europæiske mindretal.
Han er født i befrielsesårfet 1945 og blev student fra Tønder Statsskole i 1965. Han blev læreruddannet på Haderslev Statsseminarium og senere cand. phil. i Historie fra Aarhus Universitet. Han var adjunkt på Haderslev Statsseminarium fra 1973-1985. Derefter var han specialmedarbejder for Danmarks Radio 1985-1994 i grænselandsspørgsmål, dansk-tyske relationer og mindretalsforhold.

Det er Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde, der arrangerer foredraget.

Se også