Hvem vil DF fyre?

Villy Søvndal

LÆSERBREV: 25 millioner kroner i år og 50 millioner kroner næste år – i alt 75 millioner kroner i resten af byrådsperioden – eller omsat til stillinger cirka 150 administrative stillinger nedlægges.

Det er DF’s svar på, hvordan de vil finde midler til de besparelser og omlægninger, DF så indigneret har kritiseret forligspartierne for. En nødvendighed for at kunne skaffe midler til nødvendige udvidelser på ældre-, skole- og socialområdet og fastholde den grønne profil, og samtidig holde os indenfor den sparsomme ramme, som Kolding Kommune ifølge regeringen skal holde.

Helt ansvarsløst bliver det, når Dansk Folkeparti hverken i sin ordførertale eller i sit budget har angivet, hvordan de har tænkt sig at finde de 75 millioner kroner.

Er det alle direktører, der skal fyres?

Eller er det de medarbejdere, der fører tilsyn med naturen, når der har været udslip, eller de sagsbehandlere, der både hjælper virksomheder og villaejeren, der gerne vil have en carport?

Eller er det alle skolesekretærer og skolepsykologerne på PPR?

Eller er det sagsbehandlerne i familieafdelingen eller de, der tildeler hjælpemidler til ældre og borgere med handicap?

Eller skal alle de visitatorer, der tildeler plads på kommunens plejecentre eller på sundhedscenteret, fyres?

Eller er det blot en kynisk taktik opfundet til lejligheden? Helt ugennemførligt og totalt uansvarligt.

Villy Søvndal, gruppeformand for SF, Engstien 1, 6000 Kolding

Se også