A.P. Møller-fond giver 11.2 millioner til Christinero

I Christinero kan man bl.a. se denne pavillon formet som et græsk tempel. (EK Foto).

A.P. Møller Fonden har nu gjort det muligt, at Christinero sydvest for Christiansfeld kan genskabes, som haven så ud i 1813.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter projektet med hele 11,2 millioner kroner.

Christinero-skoven betragtes af kendere som en perle blandt romantiske landskabshaver i Danmark.

Det er enestående, at haven har overlevet i mere end 200 år. Det originale stisystem eksisterer stadig. En pavillon formet som et græsk tempel, et gotisk kapel for adelsdamen Christina Friederica von Holstein, og desuden ”Kogehuset” skal nu restaureres sammen med selve haven.

Lindeallén fra Christina Friedericas gård, Favrvraa-gaard, skal restaureres og have en parkeringsplads.

– Det er med stor glæde, at Brødremenigheden har modtaget tilsagn fra A.P. Møller Fonden om støtte til restaurering af den romantiske have Christinero, tæt på Brødremenigheds- og UNESCO-byen Christiansfeld, skriver pastor Jørgen Bøytler i en meddelelse.

Der findes to springvand i Christinero, der drives af tryk fra kilden. (EK Foto).

Beskrevet i bog

Christinero er en af Danmarks første landskabshaver inspireret af engelsk romantisk havestil. I Danmark findes kun yderst få kulturhistoriske haveanlæg fra denne periode.

Restaureringen har derfor både lokal og national interesse.
Stedet er beskrevet udførligt i bogen ”Christina Friedericas Romanstiske Have” af cand. mag. Bente Schultz-Petersen. (side 2)

Christinero er på 2,7 hektar og blev fredet i 1945 for at sikre og bevare skovens særlige karakter.

Christina Friederica

Kammerherreinde Christina Friederica købte sammen med sin mand, Christian Friedrich von Holstein, gården Favrvraagaard, efter at kammerherren var blevet forvist fra København af Kongen.

Ifølge gamle beretninger var manden sjældent hjemme, og fru Christina Friederica anlagde i 1780’erne den romantiske have som et meditativt landskab, et fortryllet sted med træer, snoede stier og springvand. Hun kaldte stedet for ”Mine tanker”.

Der blev plantet mange sorter løvtræer, heraf nogle, som brødre-missionærerne hjembragte.

Der er offentlig adgang til Christinero, som er et yndet sted at gå tur året rundt.

Se også