Stormskader på over ½ mio. på Badehotellet

Hejlsminde Badehotel blev hårdt ramt.

De 24 ejere af Badehotellet i Hejlsminde holdt lørdag ekstra-ordinær generalforsamling, hvor man forsøgte at få et overblik over stormflodsskaderne.

Generalforsamlingen var oprindeligt indkaldt for at ejerne kunne tage stilling til de kommende års store investeringer. Men imellem indkaldelsen og generalforsamlingen hærgede stormfloden. Et skøn tyder på, at skaderne i kælderen under det gamle badehotel løber op i over en halv million kroner. Der skal bl.a. anskaffes nyt gasfyr og elevator-hydraulikken har muligvis også taget skade. Desuden blev badebassinet også ramt, så der måske skal udskiftes en dug til flere hundrede tusinde kroner.

Ejerne håber – ligesom andre ramte – af få dækket nogle af skaderne gennem forsikringen.
Indtil videre er udlejningen af de 24 lejligheder sat i bero indtil 1. december. Men det er meget tvivlsomt, om den dato kan holdes. Der er dog planer om at opstille et midlertidigt oliefyr, som kan holde lejlighederne varme indtil et nyt gasfyr kan etableres.

Se også