Julerengøring af veje og cykelstier

Men de glatte granitfortove i bymidten er ikke kommunens opgave.

De kommunale fejemaskiner kører normalt efter hinanden i et ”tog”, så de både kan feje, støvsuge og vaske.
Anders Krog er skov- og landskabsingeniør.

I næste uge går Kolding Kommune i gang med den årlige efterårsfejning af kommunens veje og cyklestier. Men der er ikke udsigt til, at de våde og glatte blade på granitfliserne bliver fjernet.

– Vi er nødt til at holde os til de definerede opgaver, og da er fortovene ikke med. Det er normalt lodsejernes eget ansvar at holde dem rene, forklarer skov- og landskabsingeniør Anders Krog, Kolding Kommune.

Senere end normalt

I år foregår rengøringen lidt senere end normalt på grund af det milde vejr.

– Træer som eg og bøg står stadig med mange blade på grenene. Derfor har vi udskudt den årlige efterårsfejning en smule. De steder, hvor der allerede ligger en del nedfaldne blade, giver vi lige en tur med vores mindre fejebil eller med vores traktorer med kost, indtil vi er klar til den store efterårsfejning, forklarer Anders Krog.

Det ser smukt ud, når bladene falder i efteråret, men de gøre fliserne glatte.

Blade stopper afløb

De kommunale veje og cykelstier bliver fejet og vasket. Sand, blade, henkastet affald, osv. skal væk. Den årlige efterårsrengøring bidrager bl.a. til at rendestensristene ikke stopper til, så vand kan løbe væk fra vejene.

– Hvis rendestensristene stopper til, kan vandet ikke løbe bort ved kraftig regn, og det skaber problemer for trafikken. Endelig hjælper fejningen til at holde ukrudt nede, så det ikke ødelægger belægningen, og til at øge sikkerheden for fodgængere og cyklister, oplyser Anders Krog.

Kommunen sender sine fejebiler ud for at gøre rent til jul.

Vis hensyn

Ca. 15 medarbejdere fordelt på to grupper er involveret i efterårsrengøringen.

– Hver gruppe kører i et ‘tog’ med 2-3 traktorer med koste sammen med to store maskiner, der både fejer, suger og vasker. Det vil være dejligt, hvis bilister parkerer på egen grund i stedet for langs kantstenen. Ellers er vi nødt til at køre udenom de parkerede biler og kan ikke komme helt ind til kantstenen og gøre ordentligt rent, og vi kommer ikke tilbage senere, siger Anders Krog.

Fortove er grundejernes eget ansvar

Mens Kolding Kommunen sørger for rengøring af kommunale veje og cykelstier i den kommende uge, så er det grundejernes ansvar at holde fortove og private fællesveje rene.

– Som grundejer har man ansvaret for at renholde fortovet ud for egen grund. Ansvaret for private veje og private fællesveje er placeret hos grundejerne, der ofte vil være organiseret i en grundejerforening eller et vejlaug. Den allervigtigste opgave, når man gør rent, er at sørge for at holde rendestensristene rene, så vandet kan løbe bort, pointerer Anders Krog.

Se også