Sønderjysk smedesøn skabte Linak med milliardomsætning

Bent Jensen ses her i sine hjemlige omgivelser på Nord-Als, hvor han er født og opvokset som søn af en smed.

”Jeg er bare Bent.” Sådan kunne titlen på en helt frisk biografi, skrevet af journalist og forfatter Tom Okke, beskedent have lydt.

Hovedpersonen er Bent, der allerede som 24-årig i 1976 blev tilbudt at overtage farens lille smedevirksomhed, Chr. Jensen & Sønner, med syv ansatte.

Vi følger historien fra 1907, hvor Bents farfar etablerede smedevirksomheden Chr. Jensen Maskinbygger på Als med landbruget som de primære kunder.

I 1939 overtog Bents far, Thomas, virksomheden og videreførte den indtil 1976. Da Bent på det tidspunkt af sin far blev opfordret til at overtage virksomheden, havde han allerede andre fremtidsplaner, men accepterede modstræbende tilbuddet og besluttede sig for at give det fem år.

Med grundlag i det lille værksted i det sønderjyske skabte Bent en verdensomspændende virksomhed, der i dag har 2500 medarbejdere og en årlig milliardomsætning.
Titlen på biografien er ”Den bedste idé. Historien om Bent Jensen og Linak”.

Det er nemlig den eventyrlige historie om Bent Jensen, der få år efter at have overtaget farens virksomhed udviklede ”den liniære aktuator”, som måske bedst kan beskrives som en mekanisme – en ting – der kan udføre en bevægelse. Og ikke en hvilken som helst ting – men en dims, der i dag blandt andet findes i noget så dagligdags som hæve-sænke-borde og moderne hospitalssenge.

I dag bærer virksomheden navnet Linak, der er dannet ud fra bogstaverne i det, der er grundstenen i virksomheden, nemlig LINiær AKtuator.

Forfatteren Tom Okke har skrevet en spændende, medrivende og letlæst biografi om en både beskeden, humoristisk og visionær mand, der også er lidt af en tekniknørd, men som undervejs også – ind imellem på den hårde måde – måtte lære at lede en virksomhed under konstant udvikling og vækst. Bogen fortæller om de mange udfordringer, det gav at bygge en ide op helt fra grunden, og om de mennesker, der undervejs blev en del af Bent Jensens liv, ikke mindst hans hustru, Lene.

Både selve historien og biografiens opbygning lever helt op til overskriften på bogens bagside: Altid fremad.

Bogen er på 216 sider og udgives af Politikens Forlag.

Se også