Akutbil i Christiansfeld betyder nu under 15 minutters ventetid

Billedet er fra Christiansfeld, da den nye bil blev taget i brug i foråret. På billedet ses Koldings borgmester Knud Erik Langhoff, Poul Erik Jensen, Vamdrup og Allan Emiliussen, Haderslev.

Placeringen af en akutbil i Christiansfeld tidligere på året er blevet en stor succes.

Det mener i hvert fald regionsrådsmedlem Poul Erik Jensen (S), Vamdrup.
Tidligere gik der for lang tid, inden hjælpen var fremme. Det gjaldt især Sandersvig, Hejlsminde, Sjølund og Hejls.

Eksempelvis har der sidste år været 36 alarmopkald fra Hejls – og i 1/3 af opkaldene gik der mere end 15 minutter inden hjælpen var fremme.

I dag er det helt anderledes i både Christiansfeld-området og Haderslev-området.
Overalt er hjælpen fremme inden for 15 minutter i 98-99 procent af alarmopkaldene. Det fremgår af de nyeste opgørelser.

Politisk blev det besluttet i Regionsrådet, at akutbilen skulle placeres i Christiansfeld. Den kan rykkes midlertidigt til Haderslev, hvis byens to ambulancer ikke er hjemme.
Kolding Kommune var hurtig til at skaffe lokaler til den nye akutbil i Christiansfeld med de nødvendige faciliteter til både mandskab og bil. Bilen og mandskabet holder til ved den gamle pigekostskole i Nørregade.

Vigtigt med hjælp før hospitalet

– I regionen finder vi, at det er vigtigt at have et stærkt præhospitalt beredskab. Derfor er det også glædeligt, at der i regeringens finanslov afsættes flere penge til regionernes akutberedskaber, siger regionrådsmedlem Poul Erik Jensen (S) fra Vamdrup.

Pengene kan bl.a. bruges til flere akutlægebiler eller andre tiltag, der kan resultere i hurtig hjælp indtil ambulancen er fremme.

Alt i alt afsættes der i finansloven ekstra 50 millioner kr. i 2024 til styrkelse af akutberedskabet. Fra 2025 og de kommende år øges beløbet til 75 millioner kr. – på landsplan.

– I regionen har vi – udover Christiansfeld/Haderslev – styrket beredskaberne i Jelling/Vejle samt Odense/Nyborg. Og i øjeblikket arbejdes der på at finde en model, så området omkring Nørre Nebel/Vestkysten kan styrkes. Det præhospitale beredskab består også af akuthjælpere, nødbehandlerordninger, bl.a. Danfoss på Nordals, Vamdrup og Sommersted. Ingen tvivl om, at vi skal blive endnu bedre. Det vil de ekstra penge fra finansloven blive brugt på, lover Poul Erik Jensen.

– Det præhospitale beredskab dækker over ambulancetjenesten og et udkørende beredskab, der kan bistå på stedet og vurdere, stabilisere, lindre og eventuelt afslutte behandlingen.
Region Syddanmark har 60 ambulancer, 13 paramedicinerambulancer, 6 lægebiler/akutlægehelikoptere. 7 akutbiler. 20 liggende sygetransporter.

Og ikke mindst er der mange hundrede hjerteløbere fordelt over hele Region Syddanmark.
– Hurtig hjælp redder liv. Det sker hver dag, slutter Poul Erik Jensen.

Se også