Fire lokale kunstnere laver utraditionel ’landart’ på Skamlingsbanken

MUSEUM LÆGGER OP TIL DEBAT: En af kunstnerne stiller spørgsmål ved motiverne for den nationale danske sprog-kamp i Sønderjylland under den tyske besættelse fra 1864-1920.

På siderne af denne potenssøjle er der skrevet ord som sårbar, mindreværd, nedladende, nationalisme, nøjeregnende, fake news, propaganda, aggression – og i toppen krig. Kunstneren antyder åbenbart, at de danskes kamp for eget sprog og egne sange i det danske Sønderjylland var udtryk for, at mænd forsøgte at vise deres potens.

Museum Kolding og Kunstgruppen ExArte er gået sammen om at udstille fire såkaldte landart-skulpturer i det naturskønne landskab på Skamlingsbanken.

Skulpturerne vil blive opstillet i en midlertidig periode på 18 måneder fra marts 2024.
Skulpturerne bliver placeret i landskabet neden for besøgscenteret på det grønne område på begge sider af stien, der fungerer som en ledetråd mellem værkerne.
Det sker alt sammen med støtte fra Kolding Kommune og Museum Kolding.

Opgør med historien

”Det samlede værk kaldes ”OPUS POTENTIA – Kraft & værk”.
Det kommer til at bestå af fire skulpturer eller installationer, der udgør en sammenhængende fortælling og et forløb, som på forskellig vis aktiverer stedets historie,” hedder det i museets foromtale.

”Værket skal indfange og inddrage publikum i et møde mellem stedets historie og mange fremtidige muligheder. De fire individuelle skulpturer, afspejler på hver sin vis stedets tidligere historie og rækker samtidig ind i nutidens aktuelle problemstillinger.
Skulpturerne kan opleves hver for sig, og der vil være ”en rød tråd”, der binder dem sammen i forhold til deres placering i landskabet, så de fungerer som en sammenhængende oplevelse og fortælling.”

De fire skulpturer, som tilsammen udgør ”Opus Potentia”, vil blive opstillet fra marts 2024 i landskabet neden for besøgscenteret på det grønne område på begge sider af stien, der skal fungerer som en ledetråd mellem værkerne.
– De fire kunstværker kommer til at give en ekstra dimension til publikum, når de bevæger sig rundt på Skamlingsbanken, siger Rune Lundberg, der er direktør for Museum Kolding.

Ekstra dimension

”Skamlingsbanken er i sig selv et stort kunstværk, og de fire kunstværker kommer til at give en ekstra dimension til publikum, når man bevæger sig rundt på Skamlingsbanken, så alle får en endnu større oplevelse,” siger Rune Lundberg, som er museumsdirektør ved Museum Kolding.

De fire kunstnere er i gang med at fremstille hver deres skulptur. Endnu har man kun skitserne til deres projekter. De fire er:

Pyramide

• Mogens Leander, som fremstiller en pyramide med titlen: Genius Loci – Stedets ånd – Skamlingsbanken som samlingspunkt.
Installationen tager udgangspunkt i nogle af Skamlingsbankens koryfæer: Grundtvig, Orla Lehmann og Laurids Skau. Kulturpersonligheder og politikere, der gennem 18-hundredtallet satte varige historiske og kulturelle præg på stedet.

Fredssøjle

• Erik Valter fremstiller en jernsøjle med fire sider og 56 hænder. Hver side rummer afslutningen på krige og ufred med vores naboer: Sverige 1720, England 1814, Tyskland 1920, Norge 1814. ”At række ud, ikke lange ud”.

Mogens Leander vil fremstille en 285 cm høj pyramide af træ, som på siderne har navnene på de kendte danske personligheder, som har talt på Skamlingsbanken. Han kalder pyramiden for ”Stedets ånd”.

Potens søjle

• Henrik Fischer fremstiller en søjle, der gør grin med selveste det kendte historiske stensøjle-monument med navne på danskhedens forkæmpere i Sønderjylland.
Istedet fremstiller han en søjle, der kaldes ”Potens-aggressioner”.
Det er oplagt (for kunstneren i hvert fald) at monumentet bl.a. visualiserer mandlig potens, lyder forklaringen.

Grobund

• Helle Duponts skulptur hedder: Grobund og sameksistens.
Helle Dupont er til dagligt udøvende glas- og billedkunstner. Hendes skulptur tager udgangspunkt i sameksistens; at grupper eller lande med forskellige sociale, økonomiske eller politiske meninger kan leve fredeligt side om side i fællesskab og mangfoldighed.

Skoleprojekt

Udover landart-skulpturerne kommer der til at være et skoleprojekt med workshops i udstillingsperioden.

Se også