Her skal kommunens nye ladestandere til elbiler placeres

De fleste placeres i Kolding by, men centerbyerne og de små landsbyer får også nogle af de nye el-ladere sat op.

De nye ladestandere placeres ved kommunale bygninger, men også i centerbyerne og landsbyerne samt for turisterne i fx Hejlsminde og i Grønninghoved.

På dette kort kan man se, hvor Kolding Kommune vil sættes ladestandere til el-biler op.

Alle kommuner i Danmark skal sørge for senest den 1. januar 2025 at etablere offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger, hvor der er 20 eller flere parkeringspladser. Så det vil typisk være ved skoler, daginstitutioner, plejecentre, p-pladser og lignende.

Kolding Kommune har derfor gennemført et udbud på opgaven. Udbuddet indeholdt i alt seks udbudspakker med 17-21 lokaliteter i hver. I de seks pakker var der krav om samlet set mindst 252 ladeudtag og en effekt på 2.160 kW.

Jakob Ville er glad for, at der nu kommer ladestandere i hele kommunen, selv om langt de fleste placeres i Kolding by.

Fem i konkurrence

Fem virksomheder har indsendt tilbud på opgaven – alle med stor erfaring med ladeløsninger på det danske marked.

For at vinde en pakke skulle virksomhederne levere det bedste produkt til brugerne med flest mulige udtag og størst mulig effekt. Det indgik i vurderingen, om der blev tilbudt et bedre produkt end minimumskriterierne i forhold til fx certificeret grøn strøm, særlig brugervenlig betjening m.m.

Vinderne af udbuddet blev Clever og OK, der får tildelt tre udbudspakker hver. Det betyder, at der kommer i alt 390 ladeudtag og altså langt flere udtag og også højere effekt end minimumskravene.

I hele kommunen

Formand for udvalget Plan og Teknik Jakob Ville ser frem til, at kommunens ejere af elbiler får bedre lademuligheder.

– I vores mobilitetsplan er et af målene, at vi ønsker at sætte strøm til transporten, og det kræver selvfølgelig, at der er en god infrastruktur med ladestandere i hele kommunen. Derfor er jeg også glad for, at vi nu har udsigt til at få knap 400 nye stik, som geografisk er fordelt ud over hele kommunen ved fx skoler og sportshaller, siger Jakob Ville.

Også i Hejlsminde

Udover at opsætte de krævede lovpligtige el-standere, opsættes der også el-standere på parkeringspladser i Kolding by, fx Katrinegade og Ålegården, plus seks lokaliteter, hvor Kolding Kommune ønsker el-ladere til egne biler.

Der er desuden medtaget parkeringspladser i sommerhusområderne Hejlsminde og Grønninghoved.

Otte lynladere

De kommende ladestandere giver i alt 390 ladeudtag fordelt på 368 normalladere på min. 11 kW effekt, 14 hurtigladere på min. 60 kW og 8 lynladere på min. 90-100 kW effekt.
Ladestanderne etableres indenfor det næste halve år.

Se også