Nyt tag på den gamle skole

Her er arbejdet med at fjerne arbejdsstilladset i fuld gang. Domea håber nu at kunne tiltrække flere interesserede lejere til den smukke gamle bygning.

I forsommeren fik boligselskabet grønt lys af Slots- og Kulturstyrelsen til at lægge nyt tag på Christiansfeld Gamle Skole.

– Det oprindelige tag var nemlig i årenes løb blevet utæt og for dyrt i forsikring, fortæller projektleder Christian Lind.

Eftersom bygningen er fredet, stillede Slots- og Kulturstyrelsen flere krav til projektet og om dyrere løsninger. Således har man bevaret de oprindelige træspær, der fungerer som et fast undertag for de nye tagsten (af den oprindelige type af vingetegn), der er behandlet på undersiden med mørtel.

I uge 48 kunne man begynde at pille det store arbejdsstativ ned, så skolebygningen snart fremstår i sin fulde pragt.

Arbejdet har dog nu og da givet naboerne en del støjgener hen over sommeren og efteråret, men det vil sikkert snart være glemt.

Med færdiggørelsen af tagprojektet håber boligselskabet Domea nu at kunne tiltrække flere interesserede lejere til den smukke bygning.

Lars Østergaard Jensen.

Se også