Ester Skøtt var en gymnastisk dynamo i CIF

Ester Skøtt var ikke blot en god elitegymnast, hun var også en elsket gymnastik-instruktør og en ildsjæl i bestyrelsesarbejdet, som mange husker fra hendes mange frivillige år i Christiansfeld Idræts Forening.

Ester og Bent ved hoveddøren til Fogedgaard i Hvinderup, som er deres aftægtsbolig. Sønnen Poul har overtaget Hvinderupgaard, som var deres første gård.

Ester Skøtt har igennem et halvt århundrede været en af de mest markante ledere i CIF – Christiansfeld Idræts Forening, som i 2024 fylder 100 år.

Mange har haft Ester som instruktør til deres gymnastikhold eller har kendt hende gennem Christiansfeld Idræts Forening (CIF), hvor hun har siddet i bestyrelsen.

Fra Als til Hvinderup

Ester Skøtt var en ung gymnastikpige fra Als, da hun mødte sin kommende ægtemand, Bent fra Hvinderup ved Christiansfeld. De to mødte hinanden på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

Ester kom fra Ertebjerg ved Tandslet, og det var naturligt for hende at gå på en af de lokale højskoler.
Når Bent kom helt derned, så skyldtes det, at en kammerat havde inviteret ham med på en kursus-weekend i atletik.

– Og så fik jeg smag for det, husker han. Bent spillede nemlig også fodbold. Det foregik på det daværende ”stadion”, som var nogle marker, der lå, hvor Vejstrup Bus Import nu ligger.

Ester og Bent var først forlovet i ret lang tid, før de blev gift, og Ester flyttede ind på Hvinderupgaard i 1961.
I mellemtiden nåede hun bl.a. at arbejde på et hotel i Sandvig på Bornholm to somre, og da Bent var i Den Kgl. Livgarde i København, havde hun arbejde i en feriekoloni for børn ved Kongelunden på Amager.

Straks i bestyrelsen

Ester nåede ikke at bo i Hvinderup ret lang tid, før hun kom med i bestyrelsen for gymnastikforeningen.

– Jeg var med Bent til generalforsamlingen, og så blev jeg pludselig foreslået af Vagn Andressen, der bl.a. blev byrådsmedlem for Venstre i den tidligere Christiansfeld Kommune. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen den aften, men næste morgen ringede jeg til formanden og sagde, at jeg havde fortrudt. For jeg kendte jo ingen mennesker her, husker Ester.

Men det kom Ester nu hurtigt til. For hun blev instruktør på mange gymnatikhold gennem flere årtier. Og holdene kunne være store dengang.

Store hold og elitehold

– Når jeg om sommeren havde hold i Haderslev i forbindelse med Sønderjysk Idrætsforenings stævner, så kunne der være over hundrede deltagere på holdet, fortæller Ester.

Mens gymnastik tidligere appellerede mest til mænd, fik Ester i Christiansfeld samlet et stort damehold.
Hun har også haft gymnastikhold for børn og har hjulpet med gymnastikhold i Hjerndrup og Aller.
På grund af sin dygtighed blev Ester udtaget flere gange som instruktør til hold på de store DGI landsstævner rundt om i landet, hvor der godt kunne være 15.000 deltagere. Hun var også med til det dansk-svenske Trop Inn i Sverige. Og der var også stævner i venskabsbyen Gudumholm ved Aalborg.

En periode var Ester også instruktør for et elitehold af dygtige gymnasiaster, som havde flotte opvisninger.
Hun husker også tilbage på rejser, som hun også stod for i et rejseudvalg, som hun fik oprettet, og nogle nytårskure med sang, musik og dans.

Ester har været foregangskvinde og igangsætter for så mange ting.

Det var også hende, der fik startet ”ældreidræt” – som dog skiftede navn til seniorafdelingen, og hvor man stadig spiller krolf og hygger sig sammen.

Ester sluttede sit aktive virke som instruktør for et ”drengehold” af voksne herrer.
I 1999 blev hun udnævnt til æresmedlem af CIF i forbindelse med foreningens 75-års jubilæum, hvor hun stadig sad som næstformand i hovedbestyrelsen, og hun har også fået en DGI-hædersnål for sin store frivillige indsats.

Travl bestyrelse

Da Ester i begyndelsen var med i bestyrelsen for CIF, var der kun én bestyrelse for alt arbejdet. Siden er CIF delt op i flere afdelinger med hver deres bestyrelse.

– Der var meget at lave. Jeg har brugt rigtig meget tid på gymnastikken og foreningen og alle arrangementerne. Og derhjemme havde vi jo gård, hvor jeg skulle sørge for kost, logi og vask for tre mænd, husker den travle kone.

Bent var også aktiv i CIF. Han har også siddet i bestyrelsen, og han spiller stadig badminton.

Samlede ind til hallen

I 70’erne var Ester med til at samle ind til Christiansfeldhallen – den første hal på Halvej 10 i Christiansfeld.

– Ja, jeg var med til at samle penge ind til den første hal. Jeg kan huske, at vi gik fra hus til hus en søndag. Dengang var det hele jo frivilligt.

Hallen blev indviet den 8. oktober 1977 af den dengang kendte sportskommentator i Danmarks Radio, Gunnar Nu Hansen. Ester var naturligvis med til at sammensætte programmet for indvielsen.

– Mange år senere ønskede Arla så at købe hallen, og vi var i bestyrelsen med til forhandlingerne og med til at planlægge den nye hal, Cuben. Den første hal var jo en foreningshal, mens Cuben er en kommunal hal.

Alt er forandret

– Hvordan så Hvinderup og Christiansfeld ud, da du kom hertil i 60’erne?

– Helt forskellig fra nu! I Hvinderup var der jo stadig mange karle og piger på gårdene, og vi havde vores egen købmand på hjørnet, hvor der nu er Felder Funkis. I dag er der kun få mennesker tilbage i landsognene.

Også Christiansfeld var jo en meget mindre by dengang, før de nye kvarterer blev bygget. Der var jo bare marker, hvor alle de nye villa-kvarterer nu ligger. Husene skyder op så hurtigt, at man næsten ikke forstår det.

Derfor voksede CIF jo også med alle de nye folk, der kom til.

Gymnastik er sundt

Ester Skøtt har holdt sig frisk ved hjælp af gymnastikken, selv om hun nu er oppe i årene. Og hun er ikke i tvivl om, at det har givet hende et bedre helbred, end hun ellers ville have haft. Men for et par måneder siden brækkede hun desværre lårbenet, og det har betydet, at hun må gå med rollator og ikke kan springe så let omkring som før.

Hun og Bent bor nu på Fogedgaard i Hvinderup. Gården overtog de, da Bent blev vurderingsmand og deres søn Poul overtog Hvinderupgaard, som han stadig driver med fuld besætning. Bent hjælper fortsat til med det udendørs arbejde i begrænset omfang.

Forening i 100 år

Christiansfeld Idrætsforening blev oprettet i 1924 – for netop hundrede år siden.
I starten diskuterede man navnet, idet de fleste dengang gerne ville have Tyrstrup med i navnet. Det endte dog med CIF.

Det første år arrangerede foreningen kun hold for mænd, men allerede næste år kom der kvinder med. I 1926 fik man eget klubhus, og samme år holdt man første gang ringridning i Christiansfeld.

Hundredåret i 2024 fejres bl.a. med genudgivelsen af den bog, der blev udgivet i 1999 ved 75-års jubilæet, suppleret med nyt stof fra de sidste 25 år.

Se også