Røde Kors søger friske kræfter

Karen Bertelsen går af som formand for Røde Kors.

Røde Kors i Christiansfeld har eksisteret i ikke mindre end 75 år og er en af de 202 lokalafdelinger i Danmark.

Så længe har formand Karen Bertelsen på 78 år dog ikke været med. Hun startede som frivillig nørkler i 2008 og blev hurtig engageret i stort set alle Røde Kors aktiviteter, bl.a. som besøgsleder og formand i 2019.

Karen brænder stadig for Røde Kors og for ensomme og nødlidte i både ind- og udland. Men det har i de sidste år været svært at få samlet nok frivillige til at stå i front for de sociale aktiviteter og bestyrelsesarbejdet. Den digitale tidsalder har gjort sit indtog, og selvom Karen godt kan betjene en computer, er det svært for flere på hendes alder at følge med.

Helbredet er heller ikke så stærkt mere, og med en stor familie og et højt aktivitetsniveau, der indebærer både svømning, krolf og kegling, er det nu tid for Karen til at drosle ned.

Røde Kors i Christiansfeld søger derfor nye kræfter til bestyrelsen samt en besøgsleder, der kan overtage kontakten til de frivillige besøgsvenner, samt matche nye frivillige med ældre, der føler sig ensomme. Lige nu rummer besøgstjenesten 7 aktive besøgsforhold og nørkleaktiviteten 20 nørklere, der strikker tøj til nødlidte. Det sker hjemmefra, og når de mødes hver tirsdag i Seniorhuset over en kop kaffe. Desuden uddeler afdelingen årlig julehjælp til trængte familier lokalt.

Det sociale fællesskab, følelsen af retfærdighed og et bankende hjerte for sårbare og udsatte har, siden Karen var aktiv i fagbevægelsen i 70’erne, været et omdrejningspunkt for hendes engagement. Med Røde Kors’ 7 værdier i centrum (Medmenneskelighed, Uafhængighed, Neutralitet, Upartiskhed, Frivillighed, Enhed og Almengyldighed) håber Karen nu på en ny generation af Røde Kors’er, der har lyst til at sætte egen retning for Røde Kors i Christiansfeld. Der er et godt samarbejde med naboafdelingerne i Lunderskov, Vamdrup og Kolding samt god støtte fra landskontoret.

Vil man gerne vide mere, kan man kontakte konsulent Klaus på tlf. 35299618 eller skrive til: klada@rodekors.dk.

For at blive valgt ind i bestyrelsen skal man have været medlem af Røde Kors i 20 dage inden generalforsamlingen d. 6. februar (Se annoncen s.5). Den afgående bestyrelse består – udover Karen Bertelsen – af Gerda Lassen, Hanne Jensen, Louise Fåborg, Hanne Jessen og Kirsten Heissel (suppleant).

Elin Christiansen/Henri.

Se også