SF: ’Ro på – og fælles retning’

Hans Holmer.

LÆSERBREV: Vi er netop startet på et nyt år. Og mit fokus for 2024 er at få løftet børn og uddannelsesområdet yderligere økonomisk.

Set ud fra et politisk perspektiv er vi også halvvejs i denne byrådsperiode, nu da der er gået 2 år siden kommunalvalget, og dermed er det en god anledning til at gøre en kort midtvejsstatus.
Jeg synes, at vi er godt i gang, men der er et stykke vej endnu.

Vi har ved budgetterne fået tilført midler til skole- og familieområdet, men vi er ikke i mål. Det ved vi godt politisk. Og vi er også opmærksomme på børneområdet, hvor det er ønskeligt at få løftet minimumsnormeringen.

Så der er nok at tage fat i 2024 og de kommende år.

Vi har heldigvis et godt samarbejde i udvalget, og for hvert år synes jeg, at vi har taget et skridt i den rigtige retning.

Vi arbejder godt sammen om at styrke den fælles retning igennem ”Det fælles Børne- og Ungesyn” og det politiske program med vores ambitioner. Jeg har før nævnt, at vi politisk i udvalget arbejder med ´Ro på´ til det lange seje træk – fremfor usammenhængende ´Tivoli-tiltag.´

Som medarbejdere oplever man alligevel ofte en hverdag med mange forstyrrelser i forhold til, hvad man egentlig gerne vil, nemlig at fokusere på at skabe en god udvikling for børn og elever. Nogle af forstyrrelserne kan være nye regler og lovgivning, der skal føres ud i livet, eller tal, der skal leveres i forbindelse med undersøgelser osv. Jeg har besøgt og snakket med mange skoler og institutioner og oplevet en hverdag uden ro på, for der er travlhed rundt omkring på jeres arbejdspladser, men I skal vide, at jeg og udvalget er meget opmærksomme på ikke at igangsætte nye tiltag, som ikke er tænkt ind i en større sammenhæng.

Godt nytår!

Hans Holmer (SF)
Formand for Børn og
Uddannelse,
Kolding byråd
Skovbogade 8
Kolding

Se også