Snak ikke tiden væk!

Molle Lykke Nielsen
Medlem af Plan- og Teknik-
udvalget, Dansk Folkeparti
Mosegyde 11, Hejls.

LÆSERBREV: Kolding midtby har igennem længere tid været i fokus, men mest i negative udmeldinger fra mange sider.

Langt om længe kom det politiske system til orde, men det var dog først, da byrådets flertal slog revner – og tak for det.

Herefter er der kommet flere input ind i debatten. Meget sigende er den tidligere borgmester med i flere artikler og vist i billedmateriale fra omtaler rundt i kommunen end vores nuværende. For nogle år siden var der en strøtanke fremme om, at gågadebelægningen skulle omlægges eller fornyes. Det skabte røre og debat og blev skudt til hjørne, men måske ikke så tosset tænkt.

Kolding midtby har et meget stort gågadeareal, og måske skal det nytænkes? F.eks. at Jernbanegade åbnes som sivegade fra Buen til Bredgade. Der har i de seneste dage været artikler med mange bud på forandringer, som f.eks. bedre adgang til slottet, glem det at købe bluser i midtbyen, udvikling af havnen og nemmere adgang til byen, bedre rengøring og mange andre input.

Taktstokken har lydt, så nu vil jeg glæde mig til at debatten tages op i udvalgsarbejdet og håbe at revnerne i det politiske flertal bliver til gavn for hele Kolding Kommune. Min bekymring er, at der nu endnu en gang skal nedsættes udvalg og arbejdsgrupper i stedet for at skride til handling. Min holdning er klar, drop al den snak og lad os handle.

Molle Lykke nielsen
Medlem af Plan- og Teknikudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
Hejls

Se også