Bevar aktivitetshuse for ældre!

Søren Rasmussen

LÆSERBREV: I Kolding Kommune har vi noget ganske særligt, som mange andre misunder os.

Vi har hele 20 velfungerende aktivitetshuse for seniorer, spredt ud over hele kommunen. De laver aktiviteter og arrangementer, udflugter, foredrag, fester, gymnastik og meget andet.

For mig at se er de af uvurderlig betydning, både menneskeligt og økonomisk. Der er mange gode grunde til at styrke dem. Lad give nogle eksempler:

Fysisk og mental sundhed: Aktiviteter som motion, kreative aktiviteter og sociale arrangementer bidrager til at opretholde ældres fysiske og mentale sundhed. Dette kan reducere risikoen for kroniske sygdomme og forbedre livskvalitet.

Socialt samvær: Aktiviteter skaber muligheder for ældre at møde andre mennesker, opbygge venskaber og mindske følelsen af isolation. Dette kan forbedre deres mentale velvære og forebygge depression og ensomhed.

Kognitiv stimulation: Aktiviteter, der udfordrer den kognitive funktion, såsom hukommelsesspil, læseklubber og sprogklasser, kan bidrage til at opretholde og forbedre ældres mentale skarphed og hukommelse.

Livslang læring: Investering i aktiviteter til ældre giver dem mulighed for at fortsætte med at lære og udvikle sig på forskellige områder, hvilket kan give dem en følelse af formål og personlig udvikling.

Økonomiske fordele: Ved at holde ældre aktive og sunde kan samfundet spare penge på medicin, lægebesøg og ældrepleje, da sundere ældre har mindre behov for disse ting.

Derfor er det både menneskeligt og økonomisk tåbeligt, at særligt Socialdemokratiet og SF i Seniorudvalget går så målrettet efter aktivitetshusene i deres iver for at spare på ældreområdet.

Søren Rasmussen
Formand for
Seniorudvalget
Dansk Folkeparti
Primulavej 7
6000 Kolding

Se også