Landmands-Asger kæmper for fiskerne

– Vis vores bundtrawlsfiskere respekt, opfordrer Asger Christensen.

Asger Christensen er aktiv på mange fronter. I tirsdags holdt han offentligt møde på Danhostel i Tønder sammen med Rasmus Addresen (De Grønne), tidl. minister Eva Kjer Hansen (V) og Jørgen Popp (borgmester i Tønder). Det handlede om livet i grænseregionen.

Den aktive EU-politiker fra Jordrup, landmanden Asger Christensen, er gået i kamp for bundtrawl-fiskerne.

– Vores fiskere er havnet i et fuldstændig uberettiget stormvejr, hvor politikere render rundt som hovedløse høns og nedgør fangstmetoden bundtrawl, siger han rent ud.

– Uvidende politikere, der aldrig har sat fødderne i virkeligheden, har set sig sure på bundtrawl. De har ingen forudsætninger for at vide noget om fiskeriet, og derfor undrer det mig, at de med hovedet under armen totalt vil forbyde bundtrawl, siger han.

Han gør opmærksom på, at 90% af det, der fanges i dansk fiskeri, fanges med bundfangstmetoder.

– Når fiskerne trawler de samme steder år efter år, og der bliver ved med at være masser af fisk, hvordan kan det så være så forfærdeligt, som I påstår? spørger han.

Han mener, at det er uberettiget, at fiskeriet som erhverv så ofte er under angreb. Senest foreslog Europa-kommissionen at forbyde al bundtrawl.

– Men det er helt urimeligt, hvis man spørger mig. Det er afgørende, at lovgivningen giver mening og har afsæt i virkeligheden. Det samme gælder åbenbart ikke for de venstrefløjspolitikere, der de seneste uger har turneret landets aviser rundt med budskabet om, at bundtrawl skal totalt forbydes, siger den åbenmundede Jordrup-landmand, der også er næstformand i EUs Fiskeriudvalg.

– Det er helt absurd at sammenligne bundtrawl med at pløje en mark. Jeg har brugt utallige timer på at besøge samtlige havne i Danmark, tale med fiskerne, se redskaberne og prøve at forstå. Selvom jeg langt fra forstår det hele, så er det tydeligt for mig, at venstrefløjens skræmmekampagne mod fiskeriet langt hen ad vejen handler om uvidenhed eller måske bare uvilje til at sætte sig ind i forskellen på bundtrawl og bomtrawl.

Der er særlig én ekstrem vigtig forskel: Bomtrawl er en jernbom, der pløjer hen over havbunden – og det er ikke just gavnligt for havmiljøet. Det kan vi blive enige om – men bomtrawl bruges stort set ikke i Danmark. Bundtrawl derimod er en helt anden fangstteknik, som er langt mere skånsom mod bunden.

– Selvfølgelig skal vi blive ved med at udvikle innovative fiskeriredskaber, så vi kan fiske endnu mere skånsomt. Det er jeg fuld af tillid til, at fiskerne godt kan finde ud af. De har af alle den største interesse i et godt havmiljø, mener Asger Christensen, der kræver, at fiskerne skal sidde med ved forhandlingsbordet i EU.

Se også