Industrier i Vamdrup vil hurtigst muligt have grøn fjernvarme

27 af Vamdrups virksomheder ønsker grøn fjernvarme hurtigst muligt.

VAMDRUP: Industrier i Vamdrup vil have grøn fjernvarme, og det er hurtigst muligt. Det har de netop tilkendegivet i en undersøgelse, Vamdrup Fjernvarme har foretaget i samarbejde med Dansk Fjernvarmes projektselskab.

– Undersøgelsen har omfattet 57 virksomheder i byens industriområde, hvor 53 af dem i dag bruger fossile kilder som naturgas og olie til opvarmningen, fortæller Freddy Christensen, der er konservativt byrådsmedlem og medlem af udvalget ”Miljø, Klima og Natur”, som netop har godkendt forslaget.
Ifølge Kolding Kommune har de 27 virksomheder direkte tilkendegivet, at de hurtigst muligt ønsker fjernvarme, hvilket anses for at være tilstrækkeligt for et bæredygtigt projekt.

Vamdrups Fjernvarme distribuerer grøn varme fra det mellemkommunale forsyningsselskab, TVIS, ud til de lokale forbrugere.

– Gravearbejdet skal kordineres med en kommende kloakering, så byens borgere generes mindst muligt, siger Freddy Christensen.

Det fremgår videre, at der ved indførelse af fjernvarme i industriområdet kan spares 33.166.000 kroner hen over en tyve-årig periode – regnet ud fra det nuværende forbrug med varmepumper og naturgas.

Endvidere vil forsyningen med fjernvarme til industrierne også give 700 tons mindre CO2 udledning pr. år.
Realiseres projektet, hvad alt tyder på, indgår der også installation af ny 10 MW naturgaskedel i reserve, hvis den grønne varme fra TVIS falder ud.

– En endelig godkendelse af projektforslaget indebærer også, at Vamdrup Fjernvarme påtager sig den totale forsyningspligt for hele industriområdet, hvilket betyder, at endnu flere får mulighed for at koble sig på fjernvarmenettet, siger Freddy Christensen.

Selve arbejdet med nedlægningen af nye fjernvarmeledninger i byens store industriområde forventes at medføre en del generende gravearbejder på og ved områdets stærkt befærdede veje.

I projektforslaget hedder det, at som udgangspunkt etableres de nye ledninger i offentlige vej- og fortovsarealer samt en privat fællesvej. Endvidere berøres to private lodsejere af projektet.
Ledningerne forventes at skulle krydse Vamdrup Å samt jernbanespor tre steder:

– Vi har også tilkendegivet, at nedgravningen af de nye fjernvarmeledninger skal koordineres med en kommende kloakering, så byens borgere generes mindst muligt, føjer Freddy Christensen til.

Se også