Hvem skal betale for genopretning af kystlinjen?

Myndighederne stiller åbenbart ikke primært krav om kystsikringer efter stormfloden, som har ødelagt kysten og badestrandene mange steder.

På billedet ses en privat fællesvej ved Teglgården/Trappendal, hvor stormfloden har anrettet store skader.

HEJLSMINDE: Nogen undrer sig måske over, at de store skader på landskabet ved kysterne i lokalområdet flere steder endnu ikke er genoprettet – selv fire måneder efter stormfloden i oktober sidste år. Og spørgsmålet, om hvem der skal betale, står også uvist hen.

At skaderne ikke er udbedret kan skyldes, at myndighederne ikke stiller direkte krav til kystsikringer.
Myndighederne har blot fastlagt ny officiel kystlinje som udgangspunkt længere inde på landjorden, hvor der er taget hensyn til de skader, stormfloden har forvoldt.

Havet ta’r og gi’r

Fra Kolding Kommune lyder det, at ”havet ta’r og havet gi’r”, og at man stort set derfor ikke primært agter at foretage genopretninger af de skader og indhug, der er forvoldt på arealer langs stranden, der benyttes af offentligheden.

Er der private grundejere eller måske grundejerforeninger, som af en eller anden grund vil have kystsikringer ud over den, naturen selv yder, så må det ske helt for egen regning under respekt for den nye kystlinje, lyder det fra kommunen.

Ib Clausen fra Kolding Kommune, der er havbiolog hos kommunen, understreger dog, at hvis der er private eller grundejerforeninger, der selv ønsker at etablere kystsikring, så anbefales det at gå dialog med kommunen. Inden et projekt sættes i gang, bør der indsendes et helt færdigt projektforslag til Kolding Kommune, som er ansvarlig myndighed på området.

Ib Clausen, der er havbiolog hos Kolding Kommune, anbefaler, at private og grundejerforeninger går i dialog med kommunen, før de begiver sig ud i genopretning.

Endvidere skal eventuelle projekter en tur over Kystdirektoratet – og hvis det handler om strandbeskyttede arealer også til Naturstyrelsen – til godkendelse. Og endelig skal hele projektet igen slutgodkendes på åstedet, når det indmeldes til myndighederne som færdigt.

Store skader

Stormfloden i oktober sidste år anrettede store skader på naturen og private grunde. Ikke mindst i Hejlsminde området.

I lokalplanområdet Mindegården har havet flere steder ædt sig dybt ind i høje skrænter med nedstyrtning af jord og med skader på private haver med mere til følge.

I området hørende under lokalplanen for Teglgårdens Sommerhuse har havet blandt andet ædt sig ind på et fællesareal med store ar i terrænet til følge. Og der er også inden for dette lokalområde sket skader på private arealer, som grænser ned til kysten.

Trappendal

Især områder, som primært ligger i lokalplanområdet for Trappendals Sommerhuse, er skaderne omfattende. Blandt andet er private fællesveje til flere sommerhuse skyllet helt væk, ligesom der er anrettet skader ved private ejendomme og infrastruktur.

Eksperter har over for avisen anslået, at udgifterne til genopretningen let kan løbe op i flere millioner kroner.

Uløst står, efter hvad avisen erfarer, stadig, hvem der skal betale – for hvad.
Kommunen melder ifølge Ib Clausen ”hus forbi”, da det udelukkende drejer sig om skader på private arealer og private fællesveje.

/seb

Borgere i Hejlsminde drøfter sikring af huse onsdag

Hejlsminde Selskabelige Borgerforening holder onsdag aften d. 20.3. generalforsamling i forsamlingshuset, hvor man bl.a. vil drøfte, om der skal en 1,5 km lang mur til for at beskytte landsbyen mod nye ødelæggende oversvømmelser.

Henri.

Se også