Kommunen på vej med mere sikker skolevej i Vamdrup

Freddy Christensen ved byskiltet på Hvidkærgårdsvej, som skal flyttes for bedre at sikre skolevej og trafikforhold for beboerne i nye boligområder i Vamdrup syd.

VAMDRUP: Nu lysner det åbenbart for lokale beboere og et lokalt byrådsmedlem i kampen om at få gjort en trafikeret vej i Vamdrup til en mere sikker skolevej og mere sikre til- og frakørsler til nye boligområder.

Det handler om Hvidkærgårdsvej i Bastrup i udkanten af Vamdrup, som i dag fungerer som en ret trafikeret omfartsvej uden om Vamdrup fra Røddingvej i vest til Tøndervej i syd, hvor der må køres med op til 80 km i timen.

Hagen ved den høje hastighed er blot, at vejen –som følge af de senere års boligudvikling i Vamdrup mod syd – nu skærer lige midt gennem nye store boligområder – og virker hermed også som skolevej.
Og beboere i området er utrykke ved den høje hastighed – og dermed for deres poders sikkerhed.

Løsning på trapperne

Freddy Christensen, Vamdrup, som er konservativt medlem af Kolding Byråd, fortæller til avisen, at en løsning er lige på trapperne, og at det nu kun drejer sig om tid, før problemet er løst administrativt i kommunen:

– Der mangler kun få formaliteter for at få stykket af Hvidkærgårdsvej inde ved Bastrup by ændret til byzonevej med højeste hastighed på 50 km i timen. Blandt andet skal politiet også lige ind over sagen, siger Freddy Christensen.

Og beboere i de nye boligområder nord og syd for Hvidkærgårdsvej jubler over, at de nu endeligt har udsigt til både en mere trafiksikker skolevej og bedre til- og frakørselsforhold til Hvidkærgårdsvej.
Men de undrer sig dog også over, at det hele kan være så svært. For fysisk handler det bare om at flytte et enkelt byzoneskilt, som står ved Kirkevejens tilslutning på Hvidkærgårdsvej længere ud mod vest ad Hvidkærgårdsvej, så det også kommer til at dække de nye til- og frakørselsveje til nye boligområder.

Boligområderne omfatter i dag private en-families boliger, men et stort boligselskab med hjemsted i Kolding er også på vej til området ved Hvidkærgårdsvej med et større udlejningsbyggeri.

Fra landzone til byzone

Freddy Christensen fortæller, at kommunen på hans initiativ har gang i planer om at få dele af landsbyen Bastrup overflyttet fra landzone til byzone, så landsbyen hører under byzoneområdet gældende for Vamdrup by:

– Det hænger sammen med, at Vamdrup de senere år har udviklet sig netop mod syd, og dermed ind i landsbyen Bastrup. Inddragelse af visse områder af bebyggelserne i Bastrup til byzone vil bidrage til en naturlig udvikling af Vamdrup by mod syd og vil også byde på langt større muligheder for udviklingen lokalt i Bastrup, siger Freddy Christensen. Men han understreger, at det er proces, som administrativt kun er i støbeskeen, og at en implementering derfor ikke ligger lige om hjørnet.

Se også