Måske nødvendigt med en rigtig sluse i Hejlsminde

Vandet fra Lillebælt kan strømme ind og ud af Noret her ved den tidligere dæmningen.

Hejlsminde får muligvis brug for en rigtig sluse i stedet for den åbne gennemstrømning af vand, der for øjeblikket sker under den nuværende sluse.

Ved højvande i Lillebælt og specielt ved stormflod løber der for meget vand ind i Noret, som indsøen bag Slusen hedder.

Det betyder, at beboerne risikerer at blive oversvømmet ”bagfra” – fra Noret. Formanden for Hejlsminde Selskabelige Borgerforening, Peter Kjær-Jepsen, oplyste på generalforsamlingen onsdag, at han allerede har undersøgt sagen foreløbigt. Tilstrømningen til Noret kommer nemlig også fra det højereliggende bagland. Men normalt kan Noret optage disse vandmængder.

Men når en østenstorm presser store mængder af vand ind fra Lillebælt, opstår der problemer. Det oplevede beboerne også under stormfloden i oktober.

Det kan derfor blive nødvendigt at sætte en port i den nuværende sluse, så man ved højvande kan lukke af, ligesom det er tilfældet med fx Kammerslusen i Ribe.

Som det fremgår af forsiden, arbejder bestyrelsen for foreningen med et kystsikringsprojekt, der foreløbig går ud på at opføre en 1,4 km lang mur langs Havnevejen og en del af Hejlsmindebakken. Det er imidlertid et projekt som vil koste adskillige millioner, og som det derfor vil være nødvendigt, at Kolding Kommune og forskellige fonde engagerer sig i.

Se også