175-årsdagen for 1849-slaget markeres i år på en ny måde

For at formidle den historiske dag til flere borgere og til børn og unge holdes der denne gang også et pølse-gilde på Prætoriustorvet.

Slesvigske Musikkorps holder først koncert i Brødremenighedens Kirke. Herefter marcherer musikkorpset og deltagerne til Gudsageren, hvor der nedlægges kranse.

Tirsdag den 23. april 2024 er det nøjagtigt 175 år siden, Kolding var slagmark for et stort og blodigt slag ”Slaget ved Kolding” i 1849. Det markeres ved et arrangement i Christiansfeld, som byder på både koncert, kranselægning – og gratis pølser.

Markeringen indledes med en koncert med Slesvigske Musikkorps i Brødremenighedens Kirke.
Derefter marcherer musikkorps, faner og gæster traditionen tro til Gudsageren, hvor der lægges kranse ved krigergraven.

Nyt arrangement på Prætoriustorvet

Efter kransenedlægningen vil der som noget nyt være et åbent arrangement på Prætoriustorvet i Christiansfeld. Her vil der både være tale og fællessang, og man kan få sig en gratis pølse og lidt at drikke. Også her er alle velkomne.

”Vi har haft et ønske om at nytænke dele af markeringen på en måde, som giver flere borgere mulighed for at deltage herunder skolebørn, og dermed skabe en mere folkelig markering. Vi håber selvfølgelig, at mange vil benytte sig af muligheden for at være med,” siger Kolding Kommunes borgmester Knud Erik Langhoff.

Historieformidling i børne- og voksenhøjde

Arrangementet på Prætoriustorvet er et nyt initiativ, som sammen med andre initiativer skal være med til sætte fokus på den historiske begivenhed og tiden omkring Slaget ved Kolding.

Af andre nye initiativer kan nævnes et nyt aktivitetstilbud fra Skoletjenesten til 6. klasser samt en ny byvandring i Christiansfeld, som Museum Kolding Christiansfeld står bag.

Program for dagen

12:00 Koncert med Slesvigske Musikkorps, Brødremenighedens Kirke.
12:45 March til Gudsageren, hvor der lægges kranse ved krigergraven.
13:15 Markering på Prætoriustorvet, Christiansfeld.

Bag arrangementet står Kolding Kommune og Slesvigske Fodregiment i samarbejde med blandt andet Brødremenigheden i Christiansfeld, Museum Kolding Christiansfeld og De Danske Forsvarsbrødre.

Slaget i 1849

Mindehøjtideligheden gennemføres for de danske soldater, der faldt i forbindelse med det blodige slag ved Kolding i den Første Slesvigske Krig (1848-1850).

I Christiansfeld blev Brødremenighedens Kirke indrettet til feltlazaret, hvor 38 soldater, heriblandt 14 danske, i nattens løb døde på lazarettet.

Soldaterne blev begravet i en fællesgrav på Brødremenighedens kirkegård Gudsageren, hvor årsdagen hvert år markeres med kransenedlægning.

Senere blev der rejst en mindeplade over de 14 danske soldater, og hvert år den 23. april nedlægger garnisonen i Haderslev en krans fra hæren ved krigergraven på ”Gudsageren”.

Se også