Jordrup-politiker: Vi kan ikke regulere stenbidere i blinde

Af Asger Christensen, Jordrup
Medlem af Europa-
Parlamentet, Venstre

Den seneste tid er debatten om stenbideren løbet fuldstændig af sporet. Fiskerehandlere, der ikke vil sælge stenbidere i deres butik. Folk, der knap tør sige ordet “stenbider”, fordi fiskeriet er blevet så udskældt. Storbypolitikere, der med bind for øjnene råber “Kvoter! Kvoter!” Nu har jeg fået nok: Der skal fakta på bordet!

Den sidste tid er der fanget færre stenbidere, og priserne på stenbiderrogn er derfor steget. Sådan fungerer simpel udbud/efterspørgsel.

Men det faktum, at der landes færre stenbidere i dag, har man tilsyneladende glemt at tage stilling til: Stenbidere må være truet art, siden fiskerne ikke fanger flere stenbidere? Helt ærligt. Skulle vi nu ikke lige kigge på fakta.

I 1996 var der i Danmark 1231 fiskefartøjer, der landede over 50 kilo stenbider. I 2023 var der 67. Og det er ikke fordi fartøjerne er blevet større i mellemtiden… Så for at gøre det helt klart; færre fartøjer lander færre fisk. Og bare fordi fiskerne fanger færre stenbidere, kan man ikke entydigt sige, at det er fordi bestanden er presset. Det er ganske enkelt forkert grundlag at vurdere det ud fra.

Jeg er ikke interesseret i, at der skal fanges flere stenbidere, end bestanden kan holde til. Det er enormt vigtigt, at vi har et bæredygtigt fiskeri i EU. Det er alle enige om.

Derfor skal vi også tage de videnskabelige rapporter alvorligt – særligt hvis der kommer rapporter om truede arter. Ingen tvivl om det. Men vi kan ikke agere politisk, bare fordi vi har en rapport, der siger, at der nu fiskes færre stenbidere, og derfor skal alting reguleres. Det er det rene vanvid.

Når denne overforsigtighed får myndighederne til at regulere fiskeriet med ugerationer, der er så små, at fiskerne må genudsætte en stor del af fangsten, så er der en stor risiko for, at man får falsk bekræftet en lille bestand. For billedet vil blive malet på et helt forkert grundlag.

Men der er ingen tvivl om, at der skal indsamles mere data om fiskeriet, så vi kan dokumentere, hvor stor en betydning fiskeriet reelt har.

Vi må gøre det her sammen. Det betyder for mig, at man skal tale med – men også lytte til – alle de involverede fra erhvervet. Så vi skal også tale med fiskerne, ikke kun forskerne.

Det er fiskerne, der er ude på havet hver eneste dag, og det er dem, der oplever virkeligheden uden for forskningsrapporternes regnemodeller. Jeg lytter gerne både til forskere og fiskere. For det er kun, når vi har et billede af helheden, at vi kan træffe de rigtige beslutninger.

Jeg ønsker derfor, at vi får mere data og en bedre undersøgelse af situationen. For det er ikke kun fiskeriet efter stenbider, der påvirkes af restriktioner. Det kan også få alvorlige konsekvenser for resten af kystfiskeriet.

Så længe, vi ikke har et klart billede af den virkelige situation, er det ikke ansvarligt at lave nye restriktioner for vores fiskere.

Se også