Generalforsamling for ny bestyrelse i handelsstandsforeningen

Gartner Hans Mailand er formand for Christiansfeld Handelsstandsforening.

Christiansfeld Handelsstandsforening har indkaldt til ordinær generalforsamling tirsdag d. 14. maj kl. 18 på Tyrstrup Kro.

Der er nu gået et år siden en ny bestyrelse trådte til for at redde handelsstandsforeningen fra lukning. Det var der ellers lagt op til fra den tidligere bestyrelse, der var kørt træt.

Kun gartner Hans Mailand fortsatte i den nye bestyrelse, hvor han blev valgt til formand. Desuden fortsatte boghandler Maria Rasmussen som suppleant.

Dagsordenen byder bl.a. på bestyrelsens beretning ved formanden Hans Mailand, Anemonen, og fremlæggelse af regnskabet ved kasserer Margit Andersen, butikken Fru Andersen, og Bogføring I/S.

Herefter skal man drøfte forslag fra medlemmer og bestyrelse, herunder fastsættelse af kontingent.
På valg til bestyrelsen er i år: Hans Mailand og Henri Nissen, Morgenstjernen, som begge er villige til genvalg, samt Jesper Elkjær, der ikke ønsker genvalg.

Desuden skal der vælges suppleanter. Boghandler Maria Rasmussen har som suppleant været med i bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og har været en god støtte for den nye bestyrelse. Men nu ønsker hun ikke genvalg på grund af arbejdspresset.

Der bliver også rapportering fra de arbejdende udvalg, som bl.a. har taget sig af Onsdagsmarked, Flag-udvalg, Turistmagasinet, Julebelysning & juletur. Og måske kommer der også et Høstmarked i år.
Alle medlemmer af handelsstandsforeningen kan tilmelde sig og møde op med stemmeret, og de kan desuden tage deres ansatte med uden stemmeret.

Se også