Kolding Byråd er på forsinket studietur til Holland og Tyskland

19 af de 25 byrådsmedlemmer er taget med på studierejsen.

Det meste af Kolding Kommunes byråd er netop nu på studietur til Holland og Tyskland.

Byrådet skal bl.a. se på byudvikling, mobilitet, klimaløsninger, bæredygtighed, borgerinitiativer, kulturelle fyrtårne i Bremen, Utrecht og Leeuwarden. Det er et tætpakket program, medlemmerne af Kolding Byråd skal igennem. Søndag morgen den 12. maj drog de sydpå i bus med kursen sat mod Tyskland og Holland.

19 byrådsmedlemmer

I alt 19 byrådsmedlemmer ud af 25 har meldt sig på turen sammen med direktionen og enkelte fagchefer.
Studieturen skal give deltagerne inspiration til, hvordan man kan løse nogle af de udfordringer, Kolding Kommune selv står med nu og inden for et lidt længere tidsperspektiv. Det er bl.a. emner som byudvikling, mobilitet, klimaløsninger, bæredygtighed, cirkulær økonomi og socialt entreprenørskab.

– I Holland er de lidt længere fremme på nogle områder, end vi er i Danmark. De har gjort sig erfaringer, som vi kan lære af. Det handler bl.a. om, hvordan man betragter vand som et vilkår og ikke som en trussel, siger borgmester Knud Erik Langhoff.

– Det kan være meget nyttigt for os at se deres løsninger og høre om, hvilke udfordringer de har været igennem. Jeg glæder mig meget til turen, og jeg tror, at vi får en masse inspiration med os hjem, forventer borgmester Knud Erik Langhoff.

Forsinket af Corona

Studieturen skulle have været gennemført før corona-krisen, men pandemien betød, at turen blev udsat. Nu er det så lykkedes at få den arrangeret.

Fem destinationer

Turens første stop var i Bremen i Tyskland, hvor politikerne bl.a. så et af de største byudviklingsprojekter i Europa, Überseestadt, der er en transformation fra industrihavn til en mangfoldig bydel.

Næste stop var Leeuwarden i det nordlige Holland, som er hovedstaden i den hollandske provins Friesland. Her hørte politikerne bl.a. om det store arbejde, man har gjort for at bevare kulturarven ved at mobilisere fælles kræfter.

Cykler og vandstand

I Utrecht, Hollands fjerdestørste by, handlede besøget bl.a. om byens cykelinfrastruktur, der skulle være den førende i verden. Lige uden for Utrecht ligger Leidsche Rijn, hvor politikerne så på en række løsninger på at bo i samspil med højtstående grundvand.

Derudover gik turen til Zeist, hvor deltagerne bl.a. så på omdannelsen fra et socialt belastet boligområde med høj kriminalitet til et boligområde, der inkluderer naturen og skaber høj biodiversitet.

Sidste stop på rejsen var Zwolle, hvor besøget bl.a. handlede om borgerdrevne klimaløsninger.
Byrådsmedlemmerne kommer inspirerede hjem onsdag den 15. maj.

Boje/Henri.

Se også