Søndagscafé i Vamdrup

Den 26. maj underholder Ole Brandstrup og de vise mænd på Hotel Vamdrup.

Siden 2016 har vi haft glæde af at holde søndagscafé i Vamdrup, oftest 6 gange om året, og det er lykkedes på forskellige måder, som har sin egen historie.

I 2016 delte staten penge ud til kommunerne med henblik på, at der skulle igangsættes forskellige lyspunkter til de ældre borgere.

I Vamdrup samledes man på hotellet, hvor frivillige kunne byde ind med ideer. Dette blev kaldt ’Senior bestemmer’. En lille gruppe, Poul Berig, Gunnar Juul, Betty Nielsen og jeg Ingelise Johnsen, fandt sammen om et forslag til, at man kunne skaffe noget underholdning af forskellig slags til at komme søndag eftermiddag, der ofte er en lang dag for mennesker, der ikke kan bevæge sig så langt ud af byen, men også for mange, der var glade for, at der skete noget i Vamdrup om søndagen.

Vi fik bevilget 20.000 kr. af Senior bestemmer og gik straks i gang med at finde emner, og den 14. februar 2017 havde vi besøg af Stig Nørregaard, der sang og fortalte om Osvald Helmuth. Det blev en stor succes, lokalet på hotellet var propfuldt. Mange mennesker fik en herlig eftermiddag, hvor det eneste, de selv skulle betale, var kaffe og kringle.

Året efter søgte vi og fik 22.000 kr. af Senior bestemmer. Vi kunne dermed fortsætte med musik og muntre foredrag. Poul Berig valgte at bruge kræfterne på Kongeå museet, men vi tre, Betty, Gunnar og Ingelise, fortsatte, fordi vi kunne se, at der var et behov.

De kommunale penge ebbede ud og gik over til de almindelige penge, man kunne søge på §79. Det lykkedes at holde gang i Søndagscaféen til 2019, hvor vi fik sponseret midler af Louis Lund og Per Tonnesen. Det rakte til, at vi kunne fortsætte. Indimellem har de lokale musikgrupper, Syng og spil og Spillop, støttet op, samt der var støtte fra hotellet.

Så blev det coronatid, og i 2021 prøvede vi at komme i gang igen. Og i slutningen af 2021 måtte vi holde arrangementerne forskellige steder i byen, Hotellet, Arena Syd og Partyland.

Men i 2022 måtte vi klage vores nød igen med det resultat, at vi fik en sponsor, Jørgen Schou Company, som bidrog til, at vi kunne fortsætte i 2 år. Jørgen Schous far, Andreas Schou, var en af Vamdrups kendte erhvervsmænd, der også sponserede mange ting i Vamdrup. Så vi var glade for, at Jørgen Schou havde blik for, hvad der skete i Vamdrup.

Derfor er der nu gået to år med i alt 12 muntre og velbesøgte arrangementer, og det sidste i dette sponsorat holder vi den 26. maj kl. 14 på Hotel Vamdrup, hvor vi skal underholdes af Ole Brandstrup og de vise mænd, der vil give os et brag af en munter eftermiddag.

Vi har så også en rigtig dejlig meddelelse, nemlig at Søndagscaféen har fået mulighed for at fortsætte de næste 2 år, fordi vi har fået et nyt sponsorat af Jørgen Schou Company.

Vi glæder os til at kunne arrangere mange underholdende eftermiddage for alle, hvor det eneste, man selv skal betale, er kaffen.

Sidst vil vi også takke Gunnar Juul for hans gode deltagelse i den lille søndagscafégruppe gennem 8 år. Heldigvis har vi fået et bud på to nye gruppemedlemmer, så vi er klar til at fortsætte.

Af Ingelise Johnsen

Se også