7.c i vaders ved Skibelund

Rune Kjærgaard Lange og Per Holm, som er lærere på Christiansfeld skole, har netop været på besøg med 7.c på Skibelund Naturskole.

– Det var en fantastisk god tur med højt humør til Skibelund Naturskole, hvor vi desværre hurtigt kunne konstatere, at der var for meget bølgegang til, det var forsvarligt at vade 100 meter ud for at fange hornfisk.
I stedet fangede vi alskens smådyr fra tangnåle til krabber, kutlinger og rejer i det lave vand. Forinden fortalte naturvejleder om livet i Lillebælt og det pres, økosystemet er under pga. for stor udledning af næringsstoffer, fortæller Rune.

2. klasserne var tilfældigvis på tur ved siden af, så de blev inviteret hen for at se de fangster, som elever fra 7.c forklarede om og viste frem.

Efter frokostpausen lavede vi snobrød med tilhørende ramsløgspesto.

Se også