Første spadestik til Danægs nye administration

Koncern-økonomidirektør Hans Christian Lei, koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen og bestyrelsesformanden for Danæg Ole Th. Bruhn tager de første tre spadestik.

Tirsdag den 21. maj blev de første tre spadestik foretaget til en ny administrationsbygning for Danæg i Danmark og for den internationale koncern.

Det skete ved en festlig sammenkomst for alle medarbejdere udendørs foran Danæg i Christiansfeld.
Jan Riis fra Daugaard Pedersen, der skal bygge domicilet, lovede, at bygningen ville stå klar om et år og tilføjede: Klokken 10.30!

Koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen nævnte, at der i 1982 ved nybyggeriet af æg-pakkeri i Tyrstrup blev talt om 3 T’er i betydningen ”Ting Tager Tid”.

Men de tre store T’er fik en anden betydning: ”Tølløse, Thorning og Tyrstrup”, som i 1985 var de tre sidste æg-pakkerier i Dansk Andels Ægexport efter en pakkeri-rationalisering.
I 1999 og 2000 blev de tre pakkerier samlet i Christiansfeld.

Medarbejderne holdt fri fra arbejdet og blev betjent med pølser og sodavand.
Fotos Lars Østergaard Jensen. Tekst Henri Nissen.

– I de 42 år, der er gået siden, er der sket en del knopskydninger, både i koncernen som helhed, i pakkeriet og i administrationsbygningen. Vi har nu måttet erkende, at vi er vokset ud af den nuværende administrationsbygning samtidig med, at der er et stigende behov for mere lagerkapacitet i pakkeriet, sagde Jann Dollerup Vig Jensen.

– Med opførelsen af en ny administrationsbygning på den anden side af vejen slår vi to fluer med ét smæk. Vi får mulighed for at tilbyde medarbejderne i både pakkeriet og administrationen bedre faciliteter og håber, at det kan bidrage til, at vi fortsat kan tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Om godt et års tid – ved Danægs 130-års jubilæum – kan vi tage det nye hovedsæde i brug og påbegynde ombygningen af de eksisterende bygninger. Så i stedet for ”Ting Tager Tid” vil jeg mene, at de tre store T’er for Danæg i dag må være ”Tilpasningsparathed, Troværdighed og Tillid”, sluttede koncerndirektøren og takkede alle medarbejdere.

Se også