Ny ejer af lægehus i Christiansfeld

Personalet i lægehuset består fortsat af af sygeplejerske Mona Brunbjerg Christensen (til venstre) og læge Mikkel Kristensen. De er her fotograferet foran den gamle klinik på Lysestøbervej sammen med jordemoder Signe Marie Plenge, der ikke længere arbejder i klinikken.

Almen Lægeklinik i Kongensgade i Christiansfeld har fået ny ejer.

Dorthe Støy ejer nu klinikken i Christiansfeld. Facebook-foto

Det er Dorthe Støy, som har været praktiserende læge i bl.a. Tønder Nord.

Klienterne vil dog ikke komme til at møde Dorthe Støy som læge i klinikken i Christiansfeld. Hun ejer nemlig fire klinikker og vil kun komme på kontrolbesøg engang i mellem.

Den faste speciallæge i almen medicin, Mikkel Kristensen, fortsætter som hidtil. Han assisteres af sygeplejerske Mona Brunbjerg Christensen, som også selv bidrager med konsultationer i det omfang, det ligger indenfor sygeplejerskernes kompetencer.

Efter at byens læge gennem mange år, Lars Hertel, afhændede klinikken i 2020 kort før sin død, blev den overtaget af Trine Rønnov. Hun ejer Stresslæge.dk og har desuden klinikker i blandt andet Gørlev og Kalundborg. Hun bor selv i Farum ved København.

Trine Rønnow uddelegerede driften af klinikken i Christiansfeld til Nordic Medicare. Den første læge var Aurelia Susa, der dog kort efter blev erstattet at Mikkel Kristensen, Fredericia.

Men nu har en ny læge altså overtaget klinikken, nemlig Dorthe Støy, som har arbejdet i bl.a. Tønder.

Stråmands-klinikker eller rednings-klinikker

Den tidligere ejer, Trine Rønnow, driver nu klinikken Stresslæge.dk

Det er en forholdsvis ny måde at drive lægeklinikker på, at ejeren ikke selv er aktiv i klinikken.

Foreningen af praktiserende læger, PLO, har udtrykt betænkelighed ved disse ”stråmands­klinikker”.

Men til Ugeskrift for Læger har Trine Rønnov tidligere udtalt:

”Jeg synes, det er ufint, at PLO turnerer med ordet stråmandsklinikker, der kun har til formål at sætte velfungerende klinikker i et dårligt lys. Hvad med at kalde os ”redningsklinikker”? Det synes jeg helt ærligt, vi er,” siger den tidligere ejer af klinikken i Christiansfeld, Trine Rønnow, til Ugeskrift for Læger (12.1.22.)

Når det kan være svært at få læger til at overtage klinikker og bosætte sig i et yderområde eller en mindre by, så skyldes det bl.a., at de fleste læger hellere vil bruge tid på at være læger uden at skulle håndtere personaleforhold, takle sygemeldinger, bogholderi, bestilling af ting til klinikken samt et stadig stigende dokumentationskrav fra det offentlige.

En anden årsag til, at det kan være svært at få nye til at overtage en lægepraksis, er, at yngre praktiserende læger gerne vil have faglig sparring samt sikkerhed ved sygdom og barsel.

Fællesavisen har forgæves søgt at få en kommentar fra den nye ejer, Dorthe Støy. Vi håber at kunne præsentere hende senere.

Se også