Sådan opstod Danæg

Fordi ”There is something rotten in the state of Denmark...”

– Allerede i begyndelsen af 1894 opfordrede Horsens Landboforening til at de jyske ægproducenter dannede en forening med det formål at sikre kvaliteten af de æg, der på daværende tidspunkt blev eksporteret til England.

Det fortalte formanden, Ole Th. Bruhn i sin tale. Han er selv ægproducent ved Vejle.

– Dengang var æggene rent faktisk af så ringe kvalitet, når de ankom til England, at et engelsk fagblad citerede Shakespeares Hamlet i forbindelsen med omtalen af danske æg: “There is something rotten in the state of Denmark”.

Man havde dengang ikke deciderede hønsehuse, og hønerne lagde derfor æggene de særeste steder, hvor de kunne være udsat for solskin, kulde eller regnvejr og ikke altid blev fundet samme dag! Æggene var heller ikke altid hensigtsmæssigt pakket, når de skulle eksporteres.

Den 29. oktober 1894 vedtog de jyske ægproducenter at danne Dansk Andels Ægexport med det formål at sikre kvaliteten. Kvaliteten blev kraftigt forbedret, og Dansk Andels Ægexport var de første til at stemple æggene, så de kunne spores helt tilbage til den enkelte producent.

I 1985 besluttede man, at handelsnavnet fremover skulle være Danæg.

I dag er Danæg-koncernen ligeligt ejet af Danæg amba og DLG, og antallet af selskaber i koncernen tæller 6. Det er således ikke alene Danæg Holding A/S og Danæg amba, der tegner koncernen udadtil, men også Danæg A/S, Danæg Products A/S, Kronägg AB, Källbergs lndustri AB, Torggummans Ägg og Munax Oy.

Den enorme udvikling, der er sket i Danæg-koncernen betyder faktisk, at diagrammet i vores jubilæumsbog fra 2020 allerede er overhalet indenom.

Allerede året efter opkøbte vi den resterende aktieandel i Munax, som vi før ejede 24 pct. af, og sidenhen er endnu et selskab blevet del af Danæg-familien, nemlig Torggummans Agg i Sverige.

Og mon ikke det organisationsdiagram, der i dag findes for vores koncern, om nogle år også vil være forældet? For med en handlekraftig bestyrelse og direktion i spidsen for koncernen tror jeg, at den positive udvikling vil fortsætte i årene fremover, sluttede Ole Th. Bruhn i sin tale.

Se også