Søren Rasmussen blev genopstillet

Formanden Gunner Nielsen omgivet af byrådsmedlemmerne Molle Lykke Nielsen og Søren Rasmussen.

Den nuværende 2. viceborgmester og gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, blev uden modkandidat valgt på partiets generalforsamling til at stå øverst på listen ved byrådsvalg-et den 18. november næste år.

– Jeg er meget glad og beæret over medlemmernes tillid og vil naturligvis gøre mit yderste for at sikre Dansk Folkeparti det bedst mulige valg, siger Søren Rasmussen, der er en meget aktiv kritiker af det nuværende samarbejde mellem Konservative, Radikale, Socialdemokrater og SF.

– Indbyggere, virksomheder, foreninger og forretninger kan ikke holde til fire år mere med det nuværende flertal i Byrådet. Vi skal have Kolding bragt i en førerposition igen. Vi skal have ambitioner. Ambitioner om at give borgerne det bedst mulige. Ambitioner om at være på forkant med tilbud, service, udvikling, skole, uddannelse, pasning, genoptræning, tage hånd om de, der har brug for hjælp, og give alle rygstød til, at alle kan opnå deres mål og drømme, siger Søren Rasmussen.

Den nyvalgte bestyrelse for Dansk Folkeparti i Kolding Kommune.

Molle genopstiller

Molle genopstiller.

Mere overraskende er det dog, at byrådsmedlem Molle Lykke Nielsen har besluttet at genopstille.
Det lokale byrådsmedlem fra Hejls har før udtalt, at dette er hans sidste periode i byrådet. Men nu har han ombestemt sig og er klar til at tage en periode mere, hvis han bliver valgt.

Dansk Folkepartis lokalformand, Gunner Nielsen, siger, at partiet senere vil holde et opstillingsmøde, hvor de øvrige kandidater skal findes.

Ved Dansk Folkepartis generalforsamling var der genvalg til kasserer Flemming Hansen og næstformand Doris Abel, mens Sara Gabel blev nyvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Tanja Lillian Svendsen og Kent Holm Christensen.

Se også