Det danske flag er over 800 år og det ældste flag i verden

HISTORIEN OM, HVORDAN VI FIK VORES FLAG: Den 15. juni er det Valdemarsdag (indført 1912) for at mindes den dag i 1219, hvor Dannebrog ifølge myten faldt ned fra himlen i Estland, hvor den danske konge, Valdemar Sejr, kæmpede mod esterne i slaget ved Lyndanisse. I dag er byen kendt som Tallinn, som også kaldes “Danskerbyen”.
En naturlig forklaring på, hvordan det danske flag kom ned fra himlen, kunne være, at andre korsriddere var med i slaget, og at en af deres rødhvide korsfaner blæste hen til den danske lejr. På maleriet sidder den danske konge, Valdemar Sejr, i stolen omgivet af sin stab. Ved hans side står ærkebiskop Anders Sunesen og peger på flaget, som gav danskerne nyt mod, så de vandt slaget og erobrede Estland i en periode.

Dannebrog, det danske flag, er anerkendt som det ældste kontinuerligt anvendte nationalflag i verden.

I 1219 havde den danske kong Valdemar foruden sin hær medbragt en række gejstlige til Estland i et forsøg på at gøre landets indbyggere kristne. Blandt de gejstlige var ærkebiskop Anders Sunesen.

Sagnet lyder, at danskerne blev overrumlet af esterne, og Anders Sunesen bad til Gud for hjælp. Da den danske hær syntes på nippet til at have tabt slaget, sænkede ærkebiskoppen sine hænder fra sin bøn, og da faldt Dannebrog ned fra himlen. Dette medførte en dansk sejr, og Dannebrog fik sit navn som danernes fane.

Korsriddere

En senere forklaring på legenden lyder, at Dannebrog fløj hen til den danske lejr fra de tyske Johanniterriddere, der ligeledes deltog i slaget i Estland, og som bar en rød fane med et hvidt kors.

Samtidige historikere fra 1200-tallet fortæller om slaget i Estland, og i 1300-tallet findes de første afbildninger af Dannebrog.

Dannebrogs fald fra himlen er blevet foreviget i kunsten og litteraturen. Muligvis hang det faktiske flag fra slaget i Slesvig Domkirke indtil 1660.

Et samlingspunkt

I 1800-tallet fik flaget en ny værdi som et nationalt samlingspunkt, da det repræsenterede kampen for fædrelandet og den kristne tro. Under Christian 10. (1912-1947) blev Valdemarsdag en national mærkedag, der blev fejret landet over og var en skolefridag.

I vores tid bruges flaget ofte ved landskampe i fodbold og håndbold. Eller når danske cykelhelte kæmper i Tour de France.

Valdemarsdag

Dannebrogs-Samfundet blev stiftet i 1908 og holder en landsindsamling hvert år den 15. juni på Valdemarsdag for at skaffe penge til faner. Kong Christian X gav i 1912 Dannebrogs-Samfundet tilladelse til at sælge det lille Valdemarsflag. I dag sælges der også mange små metal-pins til at stikke i reverset eller kjolen.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er nu protektor for Dannebrogs-Samfundet.

Se også