Hul i hegnet mellem Damgårdsparken og industrikvarteret

Danæg lover at sætte et hegn op for at forhindre børns adgang.

Et hegn skal midlertidigt sikre børnene og skærme for lyden.

Beboerne i den nederste del af Damgårdsparken har gennem de seneste uger været generet af en larmende gravemaskine på den anden side af hegnet, som adskiller det stille villakvarter fra industriområdet. Og pludselig rev gravkoen også træer væk i hegnet, så der var åbent for både lyde og udsigt.

– Ja, det ser umiddelbart voldsomt ud, og jeg kan godt forstå, at I undrer jer, siger Aase Mortensen, som er marketing- og innovationschef på Danæg.

Aase Mortensen fra Danæg lover, at hegnet bliver reetableret, så snart det er muligt.

Forandringerne sker i forbindelse med Danægs opførelse af en ny administrationsbygning, som bl.a. skal rumme hovedsædet for den voksende koncern. Straks efter det første spadestik den 21. maj gik gravemaskinen igang med at forberede jorden til byggeriet. Masser af jord blev flyttet.

Det, der imidlertid overraskede beboerne i Damgårdsparken, var, at en hel del af træerne også blev revet ned, så der pludselig var fri udsigt til fabrikken.

En beboer fortæller, at hun nærmest fik et chok, da hun kiggede ud af sin dejlige have og så en fabriksbygning for enden af den. Hun kontaktede da også selv Danæg for at få en forklaring.

Nødvendigt

– Vi har været nødsaget til at fjerne et par træer og buske pga. af, at der skal etableres rum for forskellige forsyningslinjer. Bl.a. kloak og fiber skal ind ovre fra Damgårdsparken, forklarer Aase Mortensen.
Hun lover dog, at det snart bliver bedre:

– Så snart arbejdet er færdiggjort, vil vi reetablere bæltet med træer og buske. Vi beklager naturligvis ulejligheden i denne mellemliggende periode, imens byggeriet pågår, siger Aase Mortensen fra Danæg.

Hegn skal sikre børn

Umiddelbart op til hullet i hegnet og byggepladsen på den anden side ligger grundejerforeningens legeplads. Og Danæg er opmærksomme på, at det ikke er så heldigt:

– Vi har besluttet at etablere et midlertidigt byggehegn for at skærme bedst muligt for lyden og sikre, at børn, hunde osv. ikke har direkte adgang til det ”spændende” byggeri. Vi vil genetablere beplantningsbæltet, så snart det er muligt, slutter Aase Mortensen fra Danæg.

Se også