Tak til Rotary i Christiansfeld

Tak til Rotary Christiansfeld for at invitere og lytte.

Tænk, sammen med Mads Kloppenborg-Skrumsager at blive kaldt ung – den sammenligning sker ikke helt så tit, men i byrådserfaring erkender jeg, at vi alligevel begge er ret unge.

Der er rigtigt meget, Mads og jeg er enige om – og så er der også alt det, vi ikke er enige om. Det er et kæmpe privilegie at have fået udvist den tillid, det er, at blive valgt til byrådet, og derfor vil vi begge gerne gøre vores bedste og gøre det godt.

Ingen af os to er levebrødspolitikere og i modsætning til aflønning af folketingspolitikere så er byrådspolitikere oftest nødt til at have et arbejde ved siden af det politiske virke.

Det betyder også, at der nogle gange kan være brug for mere end 24 timer i døgnet, når enten arbejde eller studie skal passes samtidig med et byrådshverv. Derfor må man balancere den dårlige samvittighed over ikke at kunne gøre alt 100% – og det er bestemt ikke altid nemt.

Vi er også enige i, at Folketinget til tider lægger så stramme rammer, at det kan være svært at føle, at man som lokalpolitiker har den indflydelse, man gerne ville have. Der er loft over, hvor meget en kommune må bruge på drift og velfærd, og loft over, hvor meget der gå bruges på anlæg. De 2 kasser må ikke blandes. Og det er svært at formidle til borgerne. Hvorfor bruge penge til et stadion, når der er behov for flere hænder i skole og daginstitutioner?

Så kan jeg godt blive vred, når man hører regeringen har fundet 11 mia kr., som kommunerne og regionerne har hårdt brug for, og at der i stedet igen snakkes om at nedsætte skatten.

Vi oplever heldigvis, at alle i byrådet vil gøre det bedste for vores kommune, og der er en god samarbejdsånd. Og på enhver arbejdsplads er der brug for teambuilding, hvis vi skal finde en fælles vej. Det gjorde vi på Hollandsturen, hvor vi fandt sammen i en grøn dagsorden – både den kortsigtede og den langsigtede.

Derfor synes jeg også, at det er ærgerligt, at DF melder sig ud. Men jeg vil gøre mit til at forbedre det samarbejde, for SF og DF har før i tiden arbejdet godt sammen på velfærdsområdet.

Der blev også spurgt til havnen og hvorfor der er så lidt grønt? Når SF gik med i havneforliget var det for at sikre arbejdspladser, men SF har altid haft den vision at binde havnen til byen, skabe grønne områder, lave cafeer og underholdning og rydde op, så den kunne blive byens samlingspunkt.

Tak for at få lov at fortælle om min baggrund med 2 lærerforældre fra Haderslev, mit værdikompas, mit udenlandseventyr, og at familien altid kommer først i min bog. Om hvordan det at have er barn med diagnose-udfordringer har været min store drivkraft til at gå ind i kommunalpolitik. Og ikke mindst om at mit hjerte banker for hele Kolding Kommune og for at kunne gøre en forskel for børn og unge, det specialiserede socialområde og social- og arbejdsmarkedsområdet.

Tak for invitationen og stort til lykke med de 50 år.

Iben Lehmann Rasmussen, SF,
Vestervang 27, 6000 Kolding

Se også