Får lov at udskifte rørbro ved Taps

Kolding Kommune har efter vandløbsloven givet tilladelse til, at Lolke van Mulligen på Ødisvej 45 i Taps må udskifte en rørbro ved Sønderskov Bæk.

Sønderskov Bæk er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dens skikkelse eller vandføringsevne, herunder etablering af broer, bygningsværker eller lignende, der kan påvirke vandføringen, uden at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Det nuværende rør er kun 50 cm i diameter. Det vil blive udskiftet med et rør på 80 cm i 4 meters længde. Det skal også sikres, at hældningen ikke bliver så stor, at småfisk ikke kan svømme op ad åen.

Se også